راهکارهای افزایش دقت و تمرکز بالای 60 سال(نسخه چاپی)

مختص افزایش دقت و تمرکز مناسب بالای 60سال خرید نسخه pdf

0
20,000 تومان

راهکارهای افزایش دقت و تمرکز بالای 60 سال(نسخه pdf)

مختص افزایش دقت و تمرکز مناسب بالای 60سال خرید نسخه چاپی

0
20,000 تومان

راهکار های افزایش دقت و تمرکز کودکان: راهنمای والدین و مربیان(نسخه pdf)

راهنمای والدینی است که کودکان بدون دقت و تمرکز دارند خرید نسخه چاپی

0
20,000 تومان

راهکار های افزایش دقت و تمرکز کودکان: راهنمای والدین و مربیان(نسخه چاپی)

راهنمای والدینی است که کودکان بدون دقت و تمرکز دارند خرید نسخه pdf

0
25,000 تومان

راهکارهای ایجاد تفکر منطقی در کودک (نسخه pdf)

مختص والدین است و بازی هایی برای ایجاد تفکر منطقی و هوش منطقی ریاضی ارائه شده است خرید نسخه چاپی

0
15,000 تومان

کار گروهی در آموزش ریاضیات(نسخه pdf)

انجام کار تیمی در یادگیری ریاضیات توسط یک دبیر ریاضی که نویسنده کتاب است ارائه شده است خرید نسخه چاپی

0
5,000 تومان

مسیر ایجاد تفکر انتقادی(نسخه pdf)

راهکارهایی برای ایجاد تفکر انتقادی در نوجوانان و بزرگسالان ارائه شده است و برای والدین و معلمان مناسب است. خرید…

0
20,000 تومان

معلم باسواد، معلم امروز

در این کتاب انواع سواد و راهکارهایی که معلمان برای پیشرفت خود در این حوزه ها نیاز دارند ارائه شده…

0
15,000 تومان