انیمیشن‌های آموزشی فلسفه برای کودکان(P4C)

پرورش ذهن فرزام برنامه‌ی «فلسفه برای کودکان (P4C)» داستان‌هایی است که برای ایجاد تفکر فلسفی، همه جانبه و عمیق با…
3
24,000 تومان

انیمیشن‌های آموزشی افزایش هوش

پرورش ذهن فرزام هوش توانایی ذهنی است و قابلیت های متنوعی همچون استدلال، برنامه ریزی، حل مساله، تفکر انتزاعی، استفاده…

1
154,000 تومان

انیمیشن‌های آموزشی مفاهیم علوم

پرورش ذهن فرزام آموزش علوم ایجاد سنگ بنای باسواد نمودن کودکان با رویکرد قرن بیست و یکم است. آموزش علوم…

1
54,000 تومان

انیمیشن‌های آموزشی مهارت‌های اجتماعی

پرورش ذهن فرزام مهارت‌های اجتماعی به مجموعه رفتارهای فراگرفته قابل قبولی گفته می‌شود که فرد را قادر می‌سازد با دیگران…

1
60,000 تومان

انیمیشن‌های آموزشی آواشناسی

پرورش ذهن فرزام هدف این انیمیشن‌ها آموزش خواندن و نوشتن نیست و به منظور: پرورش مهارت های شنیداری زبان فارسی…

1
68,000 تومان