استخوان بندی برنامه ی «فلسفه برای کودکان(P4C)» داستان هایی است که برای ایجاد تفکر فلسفی….

پرورش ذهن فرزام برنامه ی «فلسفه برای کودکان(P4C)» داستان هایی است که برای ایجاد تفکر فلسفی، همه جانبه و عمیق…
1
24,000 تومان

هوش توانایی ذهنی است و قابلیت های متنوعی همچون استدلال، برنامه ریزی، حل مساله….

پرورش ذهن فرزام هوش توانایی ذهنی است و قابلیت های متنوعی همچون استدلال، برنامه ریزی، حل مساله، تفکر انتزاعی، استفاده…

1
154,000 تومان

آموزش علوم ایجاد سنگ بنای باسواد نمودن کودکان با رویکرد قرن بیست و یکم است که….

آموزش علوم ایجاد سنگ بنای باسواد نمودن کودکان با رویکرد قرن بیست و یکم است. آموزش علوم تلفیقی از ایجاد…

1
54,000 تومان

مهارت های اجتماعی به مجموعه رفتارهای فراگرفته قابل قبولی گفته می‌شود که….

مهارت های اجتماعی به مجموعه رفتارهای فراگرفته قابل قبولی گفته می‌شود که فرد را قادر می‌سازد با دیگران رابطه موثر…

1
60,000 تومان

کودکان با استفاده از این انیمیشن ها با شیوه ی گشتالتی(کل به جزء) خواندن را یاد می گیرند و ….

هدف این انیمیشن ها آموزش خواندن و نوشتن نیست و به منظور: پرورش مهارت های شنیداری زبان فارسی دقت در…

1
68,000 تومان