راهکارهای ایجاد تفکر منطقی در کودک

7,000 تومان

روان شناسان كودك معتقدند كه كودك از حدود سه سالگی قادر به ايجاد تفكر منطقی انتزاعی است. اين بدان معنا نيست كه پدران و مادران فكر كنند كه ديگر نيازی به آموزش مهارتهای تفكر منطقی ندارند. به اعتقاد دانشمندان بايد جهاد آموزش تفكر منطقی به كودكان هر چه زودتر آغاز گردد. زماني كه كودك شروع به حرف زدن نموده و ارتباط با ديگران، بيشتر نمود پيدا مي كند بهترين زمان برای آموزش تفكر منطقی انتزاعی است. تفکر منطقی؛ مهارت بنیادی در طی کردن یک مسیر است. یادگیری ریاضیات، مراحل حل یک مسئله ی اجتماعی، مراحل درست قضاوت کردن و از این قبیل؛ نیازمند کسب تفکر ی مبتنی بر یک زنجیره درست فکر است. برای مثال برای فهم کسرها باید ابتدا تقسیم را آموخت و برای حل یک مسئله ی اجتماعی باید نخست مسئله را به خوبی درک کرد؛ بنابراین هر چند نمی توان گفت تفکر منطقی یک موهبت ژنتیکی نیست، ولی می توان گفت یک فرآیند ذهنی قابل یادگیری است.

 

در انبار موجود نمی باشد

X