پرورش هوش اخلاقی کودکان و نوجوانان

15,000 تومان

همواره یکی از بزرگترین دغدغه های والدین پرورش فرزندی با اخلاق است. در سال‌های اخیر مقوله اخلاق در قالب هوش معنوی یا به تعبیری هوش اخلاقی و در برخی منابع تحت عنوان سواد معنوی بیان شده است. در هر صورت این دقت نظر و نگاه چندجانبه به این مقوله نشانگر اهمیت موضوع بوده و ما را به عنوان پدر و مادر ملزم می کند که به آن بیاندیشیم و راهکارهایی را برای قرار دادن فرزندمان در این مسیر رشد به کار بندیم.  

دانشمندان هوش اخلاقی را یک بعد جدید از هوش انسانی معرفی کردند و به نظر آن ها هوش نهایی است و برای حل مسائل مفهومی و ارزشی استفاده می شود. هوش معنوی زمینه تمام آن چیزهایی است که ما به آنها اعتقاد و باور داریم. سوال های جدی در مورد اینکه از کجا آمده ایم، به کجا می رویم و هدف اصلی زندگی چیست از نمودهای هوش معنوی است.

X