ماهی سیاه شجاع + CD – نویسنده: پریسا صحت بخش

12,000 تومان

کتاب ماهی سیاه شجاع، داستان زندگی ماهی است که دچار اضطراب اجتماعی شده و از محیط بیرون از خانه ترس و خجالت دارد که در طول داستان به توضیح این علایم هم پرداخته شده است و این کتاب از دیدگاه رونشناسی و با استفاده از به کارگیری روش های درمانی قدمی کوچک در بهبود این مشکل برداشته است.

X