راهکارهای افزایش دقت و تمرکز۲(۸ تا ۱۲ سال) – چاپ دوم

22,000 تومان

کتاب حاضر حاصل یک پژوهش سه ساله بر روی موثرترین شیوه‌ی آموزشی بر افزایش دقت و تمرکز نوجوانان می‌باشد. در این پژوهش آزمایشی، گروه آموزشی مرکز پرورش ذهن فرزام با بررسی شیوه‌های مختلف، فرآیند دقت و تمرکز را همچون تشکیل یک مثلث در نظر گرفتند که برای شکل گیری آن نیازمند تقویت هر سه راس است. سه راس اصلی مهارت آموزی در این حوزه، افزایش ادارک و دقت دیداری و افزایش ادراک و هماهنگی های حرکتی در نظر گرفته شده است. در این نگاشته تمرین های فرآیندی بر این اساس، در قالب 15 هفته آموزشی ارائه شده است که با همراهی والدین یا مربیان و ارزیابی فعالیت فراگیر مهارت دقت و تمرکز در مخاطب افزایش می یابد.

در این کتاب پیرامون سه راس مثلث ( ادراک شنیداری، ادراک دیداری، ادراک حرکتی) ارائه می شود.

X