اضطراب ریاضی، دلایل و راهکارها – پرورش ذهن فرزام

7,000 تومان

فهمیدن چگونگی تاثیرپذیری اضطراب ریاضی در انسان ها (دختران و پسران دانش آموز)، به خصوص سنین چهارم متوسطه، مهیا نمودن مکانیسم دفاعی در برابر وضعیت روحی و روانی که همراه با تپش  قلب و لرزش اندام و نگرانی زیاد، اختلال نابسامانی فکری، افکار تحمیلی و تنش روانی مخصوصا به هنگام رویارویی هر شخصی با محتوای ریاضی در موقعیت های مختلف آموزشی و یادگیری و ارائه حل مسائل ریاضی مخصوصا در امتحانات برای هر فرد پدید می آید، امری است ضروری و برای فیلسوفان و دست اندرکاران آموزش ریاضی جهان، بسیار حایز اهمیت بوده و می باشد و هنوز موضوع بحث انگیزی است. آنچه پژوهشگران بر سر آن اتفاق نظر دارند، این است که صرف نظر از تفاوت های زیستی- فطری، خیلی از اختلافات مشاهده شده بین مردان و زنان را می توان به تفاوت ها در تجربیات اجتماعی شده اولیه، مربوط دانست

در انبار موجود نمی باشد

X