آموزش عملی تفکر – انتشارات پرورش ذهن فرزام

12,000 تومان

دلیل این که اکثر دانش آموزان فکر نمی کنند این است که آموزش ندیده اند که چگونه فکر کنند. فکر کردن یک مهارت است که با استفاده از آن دانش آموزان اطلاعات را سازماندهی، طبقه بندی، مقایسه و ارزشیابی نمایند. تفکرخلاق و انتقادی کودکان را قادر می سازد که از تجربیات قبلی خود استفاده نمایندو آن ها را با موقعیت های تازه ارتباط دهند.

با توجه به این، ضرورت تغییر در جهت گیری های مدارس، به منظور پرورش قدرت تفکر در کودکان و نوجوانان ضروری به نظر می آید. دراین رابطه، یکی از مؤثرترین راهکارها استفاده از رویکرد تفکر خلاق است. با کاربرد این رویکرد، شیوه های تدریس و یادگیری منفعلانه منتفی می شود وبه جای آن از روشی استفاده می شود که دانش آموز در آن نقش محوری دارد و می تواند از یک سو به بیان منطقی افکار و ایده های خود  بپردازد و از سوی دیگر، با تکیه بر نیروی خلاقیت و دید انتقادی، نظرهای گوناگونی را که به وی عرضه می شود نقد و ارزیابی کند و به نظر می رسد با رو آوردن به رویکرد تفکر خلاق بتوان تغییرهای اساسی و مثبتی در تعلیم وتربیت به وجود آورد.

در انبار موجود نمی باشد

دسته:
X