70%
تخفیف

فیلم وبینار دوره مجازی باهوش‌تر زیستن

شما پدر و مادر امروزی هستید؟ حتماً می‌دانید که در فرایند رشد فرزندتان، پرورش ذهن بسیار مهم است. یک کودک…
0
2,100,000 تومان 630,000 تومان

آبنباتی برای ذهن فسقلی‌ها: بر اساس شیوه نورواجوکیشن (3 تا 5 سال)(نسخه چاپی)

برای شما هم پیش آمده است که کاری را از کودکتان بخواهید ولی او اصلاً متوجه دستور شما نشده باشد؟…

0
25,000 تومان

شکلاتی برای ذهن کوچولوها: بر اساس شیوه‌ی نورواجوکیشن(5 تا 7 سال)(نسخه چاپی)

برای شما هم پیش آمده است که کاری را از کودکتان بخواهید ولی او اصلاً متوجه دستور شما نشده باشد؟…

0
25,000 تومان