راهکارهای افزایش دقت و تمرکز (8تا12سال)(نسخه چاپی)

افزایش دقت و تمرکز در دوره سنی 60 سال به بالا در جهت از بین بردن یا به تأخیر انداختن مسایل مختلف مانند فراموشی شکل گرفته است. نگارندگان این مجموعه، در جهت توانمند سازی افراد این دوره سنی، تکنیک های مناسبی را طراحی کرده، که یادگیری آن‌ها نه تنها برای گروه سنی بالای 60 سال می‌تواند مفید باشد؛ بلکه برای مربیان، پرستاران و تسهیل گران آموزش، منبع خوبی در راستای تقویت دقت وتمرکز به شمار می رود. در این کتاب توصیه هایی درباره تغذیه، خواب، نور و دیگر مسائلی که از نگرانی های این دوره سنی است، ارائه شده و همچنین دلایل عدم تمرکز را  توضیح داده و با تأکید بر راهکارهای افزایش دقت و تمرکز در فصل چهارم کتاب، تمرین‌هایی طراحی گردیده است. در نهایت پاسخنامۀ تمرین‌ها در دسترس مخاطبان قرار گرفته که مزیت دیگر این کتاب محسوب می گردد.

0
32,000 تومان