آزمون دادن شرایط بهتری را در فرآیند بازیابی اطلاعات ازحافظه می‌سازد

ترجمه مقاله ارائه شده در سایت انجمن روان شناسی امریکا توسط مرکز پرورش ذهن فرزام

عقل معمول ما از قدیم می‌گفته که اگر می‌خواهید چیزی را یاد بگیرید، مطالعه کنید، مطالعه کنید، مطالعه کنید. اما تحقیقات جدید روانشناختی نشان می دهد که ما باید “آزمون دهیم، آزمون دهیم، آزمون دهیم”.

ترجمه توسط مرکز پرورش ذهن فرزام

در نشریه گروه علوم دانشگاه واشنگتن (جلد ۳۱۹، شماره ۵۸۶۵) یک تیم روانشناس گزارش می‌دهند که دانش‌آموزانی که بارها در مواددرسی مورد آزمایش قرار گرفته اند، از کسانی که به طور مرتب آن را مطالعه کرده‌اند، بیش از پیش پیشرفت می کنند.

جف کارپیکه، دکترای دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس، انواع روش های یادگیری را با دانش آموزان برای حفظ لیستی از ۴۰ جفت کلمه انگلیسی به کار برده است. در ابتدا تمام دانش آموزان لیستی از ۴۰ کلمه را مطالعه و سپس روی آن‌ها آزمایش شد.

ترجمه توسط مرکز پرورش ذهن فرزام

دانش آموزان را به چهار گروه تقسیم کردند. یک گروه در هر بار تمام کلمات را مطالعه می‌کردند و هر بار از کل محتوا آزمایش می‌شدند. گروه دوم بر روی تمام کلمات آزموده شدند، اما کلمات صحیح آن‌ها از ورق های مطالعه برای مراحل بعد حذف شدند. و در آزمون های بعدی تست آن ها از کل کلمات بود.  گروه سوم تمام کلمات را در هر زمان می‌توانستند مورد مطالعه قرار دهند اما پاسخ‌های صحیح را از آزمون های بعدی آن‌ها حذف کردند. یعنی فقط جفت کلماتی که بلد نبودند از آن ها پرسیده می‌شد. گروه چهارم پاسخ های صحیح را از هر دو قسمت یعنی هم صفحه مطالعه  و هم آزمون های آن‌ها حذف کردند. پس از چهار دوره مطالعه و آزمایش، تمام دانش آموزان در تمام گروه ها حدود ۱۰۰ درصد پاسخ‌های درست را به خود اختصاص دادند.

ترجمه توسط مرکز پرورش ذهن فرزام

یک هفته بعد، پژوهشگران کل دانش‌آموزانی که آخرین بار کامل لیست را یاد گرفته بودند، تست کردند. آن‌ها دریافتند که دو گروهی که هربار از کل کلمات آزمون داده بودند، حدود ۸۰ درصد پاسخ‌های درست داده‌اند. در حالی که گروه‌های دیگر که تمام کلمات را مطالعه کرده اند، اما به طور مرتب روی کلماتی که یادگرفته بودند، آزمایش نشدند فقط حدود ۳۵ درصد پاسخ های درست را می‌دانستند.

ترجمه توسط مرکز پرورش ذهن فرزام

نتیجه بدست آموده اینست که “آزمون دادن احتمالاً بهتر از مطالعه مستقیم است، زیرا یادآوری مطلبی از حافظه یک مهارت است که تمرین آن باعث بهبود عملکرد خواهد شد.”

هنگامی که مردم بازیابی حافظه را تمرین می‌کنند، آن‌ها مهارت مشابهی را تجربه می‌کنند که باید اطلاعات مربوط به یک مطلب را به یاد آورند و این یعنی یادگیری.

Testing makes perfect, finds memory retrieval research

ترجمه مقاله ارائه شده در سایت انجمن روان شناسی امریکا توسط مرکز پرورش ذهن فرزام

استفاده از این مقاله بدون ذکر منبع مجاز نیست.

پک پرورش ذهن کودک

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X