7

دکتر زهرا امیر آتشانی
(مدیریت موسسه پرورش ذهن فرزام)

Negar_20201025_113416
ت (2)

ساناز مهدوی تبار

PicsArt_12-13-02.42.49

عاطفه الف دارایی

ت (3)

 دکتر حمید خانی پور

3

دکتر پردیس میر معینی

9

دکتر مژگان محمدی نائینی

Negar_20201208_160009

 دکتر یاسمن شهریاری

4

ندا فاطمی شورابی

6

پریسا صحت بخش

2

عادله دولتشاهی

8

 نیلوفر سعیدی

ت (1)

 فائزه دهنوی

5

مژده زارع پور شفیعی

Negar_20201208_155937

حمیده قوام

5dd7573f-b8f1-470f-9c04-4b29c50cf463

مهسا آقا زمانی

PicsArt_12-13-11.15.17

هما حمزه ای

Negar_20201209_002551

 منصوره عبایی

Negar_20201208_155953

 فاطمه دلاوری