تلفن شعبه رسالت:۲۲۳۰۲۰۹۲- ۲۲۳۰۲۰۹۵

آدرس:

شعبه ۱ : بزرگراه رسالت ، بین اتوبان صیاد شیرازی و استادحسن بنا جنوبی . پلاک ۱۱۵۲ واحد ۳ . پرورش ذهن فرزام تابلو بزرگ داریم.

اگر با ماشین شخصی می آیید تشریف بیاورید بزرگراه رسالت مسیر غرب به شرق . داخل استادحسن بنای جنوبی . سمت راست کوچه صالحی . دوباره سمت راست کوچه حسینی انتهای حسینی سمت راست تابلو دفتر را می بینید.