خدمات بزرگسالان و والدین

افزایش دقت و تمرکز

اجرای انواع تست های روان سنجی

اجرای تست فرزند پروری مریلند

آموزش فرزند پروری خاص هر خانواده

برگزاری دوره های افزایش اعتماد به نفس

مهارت های ارتباطی – همسرداری موثر و کاهش اضطراب و …