برای ثبت شکایات خود می توانید به صورت حضوری به آدرس زیر مراجعه نمایید:

بزرگراه رسالت – بین صیاد شیرازی و استاد حسن بنای جنوبی – پلاک 1152 واحد3

و یا شکایات خود را به ایمیل info@pzf.ir ارسال نمایید.