سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت

9,000 تومان

این کتاب شامل موضوعات زیر می باشد:

آزمون، سنجش، ارزشیابی – اهداف به کار گیری آزمون ها- سطوح مختلف آموزشی- قواعد تهیه سوال های تشریحی – تحلیل سوالات – هدف اساسی تحلیل نتایج امتحانی – مهارت های مقابله با اضطراب امتحان

اندازه گیری عبارت است از فرآیندی که تعیین می کند یک شخص یا یک شی چه مقدار از یک ویژگی را دارا است و فعالیتی نظام دار می باشد. اگر در عمل اندازه گیری ویژگی های روانی یا تربیتی با سایر ابزارهای اندازه گیری مانند مصاحبه، مشاهده و … باشد به آن سنجش می گویند.

 

موجود در انبار

دسته:
X