آیا کودک شما نیاز مبرم به تقویت دقت و تمرکز دارد؟

نوشته شده توسط پرورش ذهن فرزام 

با توجه به زمان زیاد بازی های کامپیوتری و فست فودهایی که امروزه کودکان می خورند . میزان دقت و تمرکز کودکان در دنیا رو به کاهش است و دوره های دقت و تمرکز یک امر ضروری برای تمامی دانش آموزان می باشد. در این بین برخی کودکان نیاز شدید تری به این دوره ها دارند. پرسشنامه کلورادو به پدر و مادران این کمک را می کند که وضعیت کودک خود را بررسی نمایند. بهتر است در صورتی که از این پرسشنامه کودکتان نمره بالاتر از ۵۰ بگیرد حتما نیازمند دوره های نوروسایکولوژیک و نورو اجوکیشن است.
این پرسشنامه که از ۲۰ آیتم تشکیل شده است، توسط والدین دانش آموزان تکمیل می شود. پاسخ به هر عبارت در یک مقیاس لیکرت ۵ درجه ای از اصلاً ( ۱) تا همیشه ( ۵) می باشد.در نهایت تمامی اعداد بدست آمده را جمع بزنید اگر عدد به دست آمده کمتر از ۲۵ باشد وضعیت ایده آل می باشد و هر چه عدد مورد نظر به ۱۰۰ نزدیکتر باشد وضعیت نامناسب تر است و نیاز به دوره های دقت و تمرکز بیشتر می باشد. هدف: سنجش ﻣﺸﻜﻼت ﻳﺎدﮔﻴﺮی از ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﻲ ﺧﻮاﻧﺪن، ﺣﺴﺎب ﻛﺮدن، ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎی ﻓﻀﺎﻳﻲ

۱٫ در املاء مشکل دارد .
۲٫ در یادگیری نام حروف مشکل دارد .
۳٫ در یادگیری هجاها مشکل دارد .
۴٫ در خواندن کند است .
۵٫ پایین تر از سطح مورد انتظار می خواند .
۶٫ به خاطر مشکل در خواندن و املاء، در مدرسه نیاز به کمک بیشتری دارد.
۷٫ از فاصله بین فردی، درک ضعیفی دارد .
۸٫ در فهم نحوه واکنش دیگران مشکل دارد .
۹٫ در فهم احساسات دیگران مشکل دارد .
۱۰٫ درک درستی از موقعیت اجتماعی ندارد (مانند گفتن جک های بیجا یا اظهارات بی مورد).
۱۱٫ در پیدا کردن دوست یا حفظ دوست مشکل دارد .
۱۲٫ در موقعیت های اجتماعی، خود را کنار می کشد .
۱۳٫ در موقعیت اجتماعی جدید دچار اضطراب می شود
۱۴٫ بد خط است .
۱۵٫ نوشته هایش آشفته یا کثیف به نظر می رسند .
۱۶٫ نمی تواند اعداد را در یک ستون بنویسد
۱۷٫ متناسب با سن خود نقاشی نمی کشد .
۱۸٫ عملکردش در ریاضیات، بدتر از عملکرد وی در خواندن و املاء است .
۱۹٫ در ریاضیات دقت کافی ندارد، مثلاً هنگامی که علامت تفریق وجود دارد جمع می بندد.
۲۰٫ در یادگیری مفاهیم جدید ریاضیات مثل قرض دادن و قرض گرفتن، مشکل دارد.

در صورت نیاز مرکز پژوهشی پرورش ذهن فرزام با ارایه پک دقت و تمرکز، برگزاری کلاس های خصوصی در منزل شما یا در مرکز می تواند مهارت دقت و تمرکز را در کودک شما افزایش دهد.