چند روش برای جلوگیری از لجبازی کودکان

نوشته شده توسط موسسه ذهن فرزام ...

  معمولا کودکان کمی ناسازگارند.به ویژه هنگامی که پدر و مادرشان به طور جدی می خواهند که کاری را انجام دهند ویا  از آنها کاری می خواهند  کودکان معمولا مخالفت می کنند.دلیل مخالفت آنها این است که در بیشتر مواقع می خواهند استقلال خود را نشان دهند و حرف زدن در این مورد با آنان اشتباه و بی فایده است.

برای مطیع کردن کودکان نباید فریاد زد و یا آنها را تهدید کرد .با کمی خلاقیت و حوصله می توانیم حواس فرزندانمان را به کار مورد نظر جلب نماییم.

-او را بخندانیم .

وقتی آنها می خندند .فکرشان در جای دیگری مشغول می شود .

-خاطرات دوران کودکی خود را تعریف کنیم

بهترین روش برای سرگرم کردن فرزندانمان در مواقع ضروری داستان گفتن است.حتی اگر داستان ساختگی باشد.در عین حال ما نیز می توانیم قدرت تخیل خود را امتحان کنیم .با گفتن داستان های طولانی می توانیم فرزندانمان را زمان بیشتری سرگرم کنیم .

-آهنگین و موزون صحبت کنیم.

معمولا وقت خوابیدن بهترین برای پشت گوش انداختن خیلی چیزهاست همچنین می توانیم زمان آواز خواندن یک یا دو کلمه را اشتباه تلفظ کنیم .با اینکار حواس فرزندانمان به اشتباه ما بیشتر از کار مورد نظر شما جلب می شود .

-تغییر صدا بدهیم .

با تغییر دادن صدایمان برای کودکان داستان های جالب تعریف کنیم مانند صحبت کردن پیرزن بی دندان و یا صحبت کردن

با لهجه های  مختلف و یا حرف زدن های بچه گانه و یا هر تقلید صدایی که می توانیم انجام دهیم .

-روی نکات مثبت تاکید بیشتری کنیم :

با کمی خلاقیت و ابتکار می توان بدون نگرانی و عصبانیت راه حل های مناسبی را برای برخورد با کودکانمان در زمینه های رفتاری مختلف پیدا کنیم و به رفع مشکل بپردازیم و با این روش های تربیتی به کودکانمان بیشتر نزدیک می شویم و با اصول و تدابیر تربیتی مناسب و به جایی که به کار می بریم بزرگسالی خوبی را برای آنان در نظر می گیریم....

                در صورت نیاز مرکز پژوهشی پرورش ذهن فرزام با ارایه پک دقت و تمرکز، برگزاری کلاس های خصوصی در منزل شما یا در مرکز می تواند مهارت دقت و تمرکز را در کودک شما افزایش دهد