تشویق کودک نوپا به عادات رفتاری مناسب

 

نوشته شده توسط موسسه پرورش ذهن فرزام

عادات رفتاری خود به خود و به طور ذاتی در کودکان به وجود نمی آیند. بچه های کوچک به ویژه آنهایی که تازه راه افتاده اند، نیاز دارند تا به آنان یادآوری شود که از عبارتهایی مثل خواهش می کنم و متشکرم استفاده نمایند:

مراحل و گامها

  • بگذارید کودک تان الگوهای رفتاری مناسب را از شما اخذ کند. در صحبت با او از کلمات متشکرم و خواهش می کنم استفاده کنید. مثلاً وقتی کودک تان عطسه می کند، به او بگویید: عافیت باشد! و یا وقتی از کودک تان می خواهید تا کنار برود از کلمه ببخشید استفاده منید.
  • هر وقت رفتار مناسبی از کودک تان سر زد، حتماً او را تشویق کنید. از جمله هایی مثل چه حرکت قشنگی! یا متشکرم از این که با ادب رفتار کردی، یا تو خیلی مودبی! استفاده کنید.
  • اگر فکر می کنید کودک تان بی ادب و گستاخ است، به او دقیقاً بگویید که رفتارش درست نیست و ترجیح می دهید که رفتارش چگونه باشد. اگر او دیگران را می زند، بگویید که از او می خواهید مودب و مهربان باشد. به کودک تان بگویید که زدن دیگران رفتار مناسبی نیست.
  • در مورد رفتارهای دیگران با او صحبت کنید. اگر می بینید که از کسی رفتار مناسبی سر زد ، آن را به کودک خود نشان دهید. از اعضای خانواده و فامیل برای این منظور بیشتر استفاده کنید، چون کودک با این افراد بیشتر از دیگران در تماس است

 

  • کتاب ها و آهنگ های مربوط به آموزش رفتارهای مناسب را برای کودک بخوانید. فیلم هایی متناسب با این اهداف آموزشی برای او بگذارید تا ببیند. ادب و نزاکت را هر روز به روش هایی مختلف با هم تمرین کنید.
  • اگر کودک تان ار انجام رفتاری که شما از او می خواهید سرباز می زند، با عکس العمل هایی ساده او را ملزم به رفتاری مودبانه کنید. ابتدا به او اخطار دهید و او را متوجه رفتار بدش بکنید و اگر او همچنان ادامه داد، قاطعانه او را از انجام رفتارش منع کرده و او را تنبیه کنید. به کودک بگویید باید برای مدتی تنها گوشه ای بنشیند و بدون این که صدایی از او بلند شود، در مورد رفتارش فکر کند.

توصیه های مفید

 

نوشته شده توسط موسسه پرورش ذهن فرزام

 

تنبیهی که در بالا به آن اشاره شد، اثر بخش ترین روش برای ممانعت از رفتار نا مناسب در کودکان است. البته اگر مدت زمان آن متناسب با سن کودک باشد، نتیجه مطلوبی می دهد. می توانید از این فرمول پیروی کنید و در ازای هر یک سال سن کودک یک دقیقه به مدت آن بیفزایید. اما مدت زمان این تنبیه را از این مقدار بیشتر نکنید. شما می توانید در جهت تربیت صحیح کودک خود از مراکز مشاوره نیز استفاده کنید مرکز پرورش ذهن فرزام شما را در این امر یاری می دهد گام به گام همراه شما و کودک تان خواهیم بود.

اگر می خواهید که کودک تان را از یک عادت بد ترک دهید، هنگامی که رفتار مناسبی از او سر زد به او جایزه بدهید.

باید انتظارات و عکس العمل هایتان نسبت به کودک شفاف ، هماهنگ، یکسان و بدون تناقض باشد. مثلاً بدین گونه نباشد که روزی رفتارهای نا مناسب او را نادیده بگیریدو روز دیگر او را به خاطر آن سرزنش و یا تنبیه نمایید.

عدم وجود برخوردها و عکس العمل های یکنواخت و هماهنگ در موقعیت های رفتاری مشابه، موجب بروز رفتارهای مقطعی و بی ثبات از جانب کودک می شود.

اگر می بینید که سخت گیری نسبت به کودک تان، باعث بروز عصبانیت و خشم شدید وی می شود، حتماً با یک مشاور صحبت کنید. مرکز پرورش ذهن فرزام شما را در این امر یاری خواهد داد و همگام با شما در تربیت صحیح کودک دلبندتان در کنار شما خواهد بود.

 

نوشته شده توسط موسسه پرورش ذهن فرزام

 

در صورت نیاز مرکز پژوهشی پرورش ذهن فرزام با ارایه پک دقت و تمرکزو برگزاری کلاس های خصوصی (پرورش ذهن، افزایش حافظه، توسعه مهارت های ذهنی و رفتاری، استعدایابی، بهبود عملکرد و رفتار  در منزل شما یا در مراکز خود بدون هیچ محدودیت سنی برای ارتقا سطح کیفیت زندگی شما کمک رسان باشد.

با ما تماس بگیرید: 22302092 _ 22275312