تیپ شخصیتی فرزندتان را حدس بزنید

کارشناسان و روانشناسان معتقدند شناخت تیپ شخصیت نشانه ها و علایم برون گرایی، درون گرایی و قضاوتی-ادراکی، زودتر از موارد دیگر پدیدار می شود و در فرزندان خردسال حدس زدن و تعیین آنها آسان تر از اولویت های حسی-شهودی و تفکری-احساسی است. البته هنوز هم والدینی هستند که می گویند از همان ابتدا اولویت های تفکری یا احساسی فرزندان شان را تشخیص داده اند. همان گونه مطالعات درباره تیپ های شخصیتی کامل می شود ما نیز شروع به درک بهتری از چگونگی ابراز اولویت های کودکان در سال های اولیه زندگی شان می نماییم و می فهمیم چگونه آن ها این اولویت ها را در طول زمان توسعه خواهند داد.

شناخت تیپ شخصیتی برای درک رفتار بسیار حیاتی است اما کمترین اثر را در پیشگویی رفتار دارد. همچنان که کودکان بزرگ می شوند، می توانند با گفتن اینکه مسایل را چگونه می بینند به شما در درک تفاوت های شان کمک کنند و تفکراتی که پشت رفتارهایشان پنهان شده را بیان کنند، در آن صورت زمانی را برای گوش دادن به صحبت های شان اختصاص دهید.

  • اولویت های فرزندتان را بشناسید

برون گرا یا درون گرا بودن، حسی یا شهودی بودن، تفکری یا احساسی بودن قضاوتی یا ادراکی بودن، این تیپ های شخصیتی اولویت های فرزندان شما را تحت تاثیر قرار می دهد.

  • برون گرا یا درون گرا بودن

آیا پس از آن که فرزندتان از مدرسه می آید در آستانه در با صدای بلند شروع به تعریف از وقایع سپری شده در مدرسه می کند؟ یا به آرامی وارد می شود و به سوال های شما با بله یا خیر جواب می دهد؟

بچه های برون گرا تقریبا حرف نگفته ای باقی نمی گذارند و کودکان درون گرا می گویند برای کسب انرژی مجدد پس از مدرسه باید مدتی تنها باشند.

بچه های برون گرا به جای تنهایی، ترجیح می دهند اوقات خود را با دبگران سپری کنند امکان دارد آن ها از پروژه های گروهی و انجام تکلیف مدرسه با دوستانشان لذت ببرند. بچه های درون گرا، حتی در سال های اولیه زندگی شان این توانایی را دارند که به تنهایی بازی یا مطالعه کنند.نظر این کودکان برای جشن تولدشان این گونه است: دعوت از یم دوست صمیمی برای خوردن پیتزا، تماشای یک فیلم سینمایی یا شب در خانه کسی خوابیدن.

  • حسی-شهودی

کودکان حسی اصل عمل هستند تا زمانی که تجربه مستقیم به مسیله ای دارند در نظر آن ها این امر کاملا حقیقت دارد. این کودکان تمایل دارند دقیق باشند، به درستی امر اهمیت می دهند و به حقایق ایمان دارند.

اگر پدری به دختر حسی اش بگوید که 10 دقیقه دیر سر میز شام حاضر شده است او احتمالا پاسخ خواهد داد که فقط 9 دقیقه دیر کرده است.

بچه های شهودی اغلب تکالیف مدرسه ای را ترجیح می دهد که به آن ها اجازه می دهد به اصل خود رجوع کنند. مثل سرودن یک شعر، خلق یک بازی یا طراحی یک نمایش امکان دارد کودکان شهودی از زمان کنونی خود آگاهی نداشته باشند. روزشان را شبیه یک پروفسور فراموش کار سپری کنند.

  • تفکری-احساسی

کودکان تفکری سوال های بسیاری از چگونگی و چرایی مسایل می پرسند آن ها می خواهند دلیلی را که پشت هر سوال یا تقاضایی نهفته شده است را بدانند و تمایل به منطقی که پشت هر عملکردی موجود است ندارند.

معلمان می توانند از طریق قوانین عادلانه و نتایج منطقی بی طرفانه به کودک تفکری، احترام بگذارند نه اینکه کارهای مورد علاقه شان را انجام دهند یا نسبت به رفتارهایشان آگاه باشند این گونه کودکان با رقابت و رسیدن به یک دستاورد جدید انگیزه می گیرند و مایلن عملکرد خود را با استاندارد معتبر و موفقیت هایشان بسنجند. کودکان تفکری مایلند عشق خود را با انجام کارهای دقیق و مسؤلیت پذیری شان دهند به جای آن که در این خصوص صحبت های احساس با والدین خود داشته باشند.

  • قضاوتی- ادراکی

کودکان قضاوتی برای اینکه احساس امنیت کنند به نظم، محدودیت ها و امور جاری روزمره نیازمندند. این گونه کودکان ممکن است هنگامی که از خواب بیدار می شوند برنامه آن روزشان را از والدین شان بپرسند.

آن ها دوست دارند بدانند که در انتظار چه هستند و چه زمانی باید انتظار بکشند،انعطاف پذیری برای یک کودک قضاوتی دشوار است. کودکان ادراکی از نعمت زندگی در لحظه بهره مندند و اگر هر موردی پیش آید از آن لذت می برند به طور طبیعی لذت می برند به طور طبیعی و ذاتی هر مسیله جدید را امتحان می کنند و با امور غیر منتظره به سرعت سازگار و همراه می شوند.

ادراکی ها کار و بازی را در هم می آمیزند و تلاش می کنند کارشان سرگرم کننده باشد. هر کودکی با ویژگی خاص نیاز به توجهاتی ویژه دارد.