1. چگونه فرزندانمان را تشویق کنیم؟
  نوشته شده توسط موسسه پرورش ذهن فرزام
  انواع تقویت مثبت
  کارهای روزمره ی ما پیامدهای اجتماعی وجسمانی مختلفی دارند. بسیاری از این پیامد ها تقویت های مثبت هستند و به پنج دسته تقسیم می شوند:
  تقویت کننده های اولیه
  این تقویت کننده ها محرک هایی هستند که ارزش مثبت و تقویت کنندگی آن ها ربطی به یادگیری های قبلی ما ندارد. برخی از آن ها عبارتند از: غذا، آب و از این قبیل. ما به خاطر ساخت زیست شناختی خودمآن و برای ادامه ی بقای خود به این تقویت کننده ها محتاجیم.
  تقویت کننده های شرطی
  این گروه از تقویت کننده ها که تقویت کننده های ثانویه هم نامیده می شوند تفاوت زیادی با دسته ی اول دارند. تقویت کننده های شرطی، آن دسته از رویداد هایی هستند که خود به خود ارزشی ندارند، بلکه بخاطر تداعی باتقویت کننده های اولیه است که می توانند بررفتار ما اعمال کنترل نمایند.
  تقویت کننده های اجتماعی
  بر طبق این تعریف،رفتار اجتماعی مستلزم درگیر شدن افراد با یکدیگر است. بنابراین نوع و شکل پاداش بستگی به طرف های مقابل دارد. تماس میان فردی جزء لاینفک پاداش اجتماعی هستند و عبارتند از: حضور صرف دیگران، جلب توجه، و پاسخ دهی هنگام گفتگو. نکته ی جالب این است که هر گونه افراط وتفریطی در این فرایند ها آزارنده است، این عامل تا وقتی تقویت کننده است که در حد اعتدال باشد.
  نوشته شده توسط موسسه پرورش ذهن فرزام
  گاهی توجه یک معلم به دانش آموز، بخاطر افراط و تفریط در آن، به جای تقویت به تنبیه مبدل می شود. محتوای تعامل نیز جنبه های پاداش دهنده دارد. باس در این مورد تاکید خاصی بر تصدیق تفاوت ها، تحسین، همدلی و مهربانی دارد. این موارد محتوایی،برخلاف قرینه های فرایندی خود، عملکردی تک بعدی دارند و برای آنکه موثر و با معنا باشند به انواع خاصی از روابط میان فردی نیاز دارند. ما به ندرت به غریبه ها مهربانی می‌کنیم و آن ها را مورد تحسین قرار می دهیم. ما در صدد یافتن فرصتی برای مقایسه ی خود با دیگران، رقابت، سلطه گری یا افشای خود (پاداش های محتوایی و فرایندی ) هستیم، و خود را در موقعیت هایی قرار می دهیم که از این لحاظ ما را ارضا کنند.
  اسکینر و بندورا از جمله کسانی هستند که معتقدند محیط اجتماعی، ما را به صورت موجوداتی اجتماعی در می‌آورد. هسته اصلی پاسخ دهی مثبت، به عنوان یک مهارت میان فردی را هم همین فعالیت ها تشکیل می‌دهند. ما از طریق این فعالیت ها و بی آنکه مدام متوسل به مداخله ی فیزیکی شویم، می توانیم رفتار دیگران را تعیین کنیم.
  تقویت کننده های حسی
  برای آنکه به کمیت و کیفیت پاداش دهندگی محرک های حسی پی ببرید، کافی ست به جذابیت گوش دادن به یک آهنگ زیبا، تماشای یک نقاش جذاب، دیدن یک نمایش یا تماشای یک مسابقه ی مهیج راگبی و تلاش ها و هزینه های صرف شده برای انجام این فعالیت ها را مجسم کنید.
  نوشته شده توسط موسسه پرورش ذهن فرزام
  تقویت کننده های فعالیتی
  به نظر دیوید پریماک این خود فعالیت ها هستند که تقویت کننده اند نه اشیا، یعنی خوردن، نوشیدن وفعالیت هایی از این قبیل مهم اند، نه غذا یا آب. او در اصلی موسوم به اصل پریماک می گوید: ما می توانیم با وابسته کردن رفتار هایی که احتمال وقوع آن ها خطرناک است به رفتار هایی که احتمال وقوع آن ها بالاست، فراوانی رفتار های اول را افزایش دهیم. ما می توانیم در رشته هایی همچون مدیریت، صنعت و آموزش و پرورش از تقویت کنندگی فعالیت ها به عنوان راهی برای تنظیم فعالیت های روز مره و بالا بردن میزان تعهد استفاده کنیم.
  دانش آموزان کلاس های عملی را به کلاس های نظری ترجیح میدهند اما اگر حق انتخاب داشته باشند، وقت خود را صرف کار دیگری می کنند. آن ها به دانش آموزان کلاس گفتند که اگر ظرف یک دقیقه پس از به صدا در آمدن زنگ کلاس را تشکیل دهند، در چهار دقیقه پایانی کلاس آزادند هر کاری که می خواهند انجام دهند. به این ترتیب آن ها موفق شدند حضور سر وقت دانش آموزان را پنج برابر افزایش دهند.


مرکز پرورش ذهن فرزام افتخار دارد در حوزه های افزایش دقت و تمرکز و پرورش ذهن به خانواده ها و افراد خواهان ارتقاء یادگیری خدمات ارائه دهد.
با ما تماس بگیرید:
مرکز رسالت 22302092
مرکز جردن 22275327