مانند یک برنده فکر کنید

 

نوشته شده توسط موسسه پرورش ذهن فرزام:

 

    طی سالیان دراز از هزاران انسان موفق سوال شده است: «بیشتر به چه فکر می کنند؟»

 پاسخ در تمام دنیا شبیه به هم بوده است. انسان های پیروز به این فکر می کنند که چه می خواهند و چگونه می توانند به خواسته خود برسند.تحت تاثیر این تمرکز ذهنی به مراتب بیش از دیگر اشخاص به موفقیت می رسند، هرچند شاید در آغاز از امتیاز و مزیت خاصی دارا نباشند.

    در مقابل نا موفق ها، بیشتر به آنچه نمی خواهند، نمی اندیشند.به این می اندیشند که از چه خشمگین هستند و چه کسی را بیشتر سرزنش کنند! متوجه نیستند که چرا زندگی شان بهتر نمی شود، در حالی که زمان بسیاری کار می کنند. آن ها، بیشتر به مسئله های خود می اندیشند و این که چه کسانی را باید سرزنش کنند؟! با این روش بر شدت دشواری های آن ها افزوده می شود.

نوشته شده توسط موسسه پرورش ذهن فرزام

 

«مارتین سلیگمن »، استاد دانشگاه «پنسیلوانیا»، در مدت بیست سال با 350،000

مرد و زن گفت و گو کرد تا بداند که بیشتر به چه فکر می کنند. او یافته های خود را در کتاب «خوش بینی، فرا گرفته شده» خلاصه کرد.

   «سلیگمن» به این نتیجه رسید که کیفیت غالب انسان های موفق، خوش بینی ست. موفق ها، خوش بین تر از دیگر مردم هستند. آن ها یک نگرش مثبت در  قبال خود و دیگران دارند.

     میزان خوش بینی شما نشان دهنده ی میزان شادی، خوش بختی، تندرستی، ثروت و طول عمر شماست. هر چه مثبت تر و خوش بین تر باشید، انرژی و اشتیاق و پشت کار بیشتری خواهید داشت. نظام ایمنی  بدن شما نیرومندتر خواهد شد و در برابر بیماری و عفونت از خود مقاومت بیشتری

نشان خواهد داد. در این حالت، کمتر دچار بیماری و بی خوابی، می شوید و انرژی جسمانی و ذهنی بیشتری در روز خواهید داشت.

   هرچه بیشتر خوش بین باشید، خلاق تر خواهید بود، پیوسته، نقطه نظرهای نوبتی به ذهن می رسد. می توانید امکانات تازه را شناسایی کنید، تا زودتر به سمت اهداف حرکت کنید. همان هرمی که بیشتر به آن فکر می کنید. تصمیم گیری شما برای تبدیل شدن به یک شخص خوش بین تر در همه ی ابعاد زندگی، بیشتر از هر عامل دیگری،  به موفقیت و سعادت شما کمک می کند.

نوشته شده توسط موسسه پرورش ذهن فرزام

 

لازمه فرآیند مرکز توجه، این است که پیوسته کنار اندیشه یا فعالیتی که به شما کمک می کند و در هر لحظه می توانید انجام دهید علامت (x)

بگذارید.

به عنوان یک قاعده کلی، باید این باشد که بیشتر مواقع اندیشه ی خوش بین و مثبت داشته باشید. شاید این کار دست کم در زمان آغاز دشوار باشد. ولی مانند هر خوی دیگری می توانید با تکرار، آن را گسترش دهید. وقتی خوش بین بودن را بیشتر در لحظات تمرین کنید، این نگرش مثبت، تبدیل به یک پاسخ شرطی می شود. به زودی متوجه می شوید که انسان مثبت و خوش بین به همه امور می اندیشد.

   آمادگی ذهنی و جسمانی به لحاظ گوناگون به یکدیگر شباهت دارند.

اگر می خواهید به آمادگی جسمانی برسید، باید تمرینات جسمانی و ورزش کنید.باید بخش های مختلف بدن خود را ورزش دهید تا از فرق سر تا نوک انشتان پا به سلامتی برسند.

       نوشته شده توسط موسسه پرورش ذهن فرزام

 

 اگر به یک باشگاه ورزشی بروید و به مربی بگوئید که می خواهید به آمادگی و سلامت جسمانی برسید، میزان خوش بینی شما می تواند با آمادگی ذهنی شما برابر شود.

این نوع آمادگی جسمانی با اجرای تمرینات خاص ذهنی، امکان پذیر است،

آنقدر، تمرین کنید تا به هر اتفاقی که در زندگی می افتد پاسخ مثبت و سازنده دهید.  

 

 

   در صورت نیاز مرکز پژوهشی پرورش ذهن فرزام با ارایه پک دقت و تمرکزو برگزاری کلاس های خصوصی (پرورش ذهن، افزایش حافظه، توسعه مهارت های ذهنی و رفتاری، استعدایابی، بهبود عملکرد و رفتار  در منزل شما یا در مراکز خود بدون هیچ محدودیت سنی برای ارتقا سطح کیفیت زندگی شما کمک رسان باشد.

با ما تماس بگیرید: 22302092 _ 22275312