والدین متمایز باشید

 

نوشته شده توسط موسسه پرورش ذهن فرزام :

همه ی ما وقتی به دنیا می آییم،به جز رفتارهای بازیابی،هیچ رفتاری را از خود آشکار نمی سازیم. ما تدریجا از والدین و اطرافیان و جامعه مان رفتارها را یاد می گیریم و به باورهای ویژه ای معتقد می شویم. تعدادی از این باورها و رفتارها برای زندگی ما مثبت و کارگشا هستند،اما تعدادی از آن ها غلط بوده و موجب شکست و ناکامی ما می شود. والدین متمایز،کسانی هستند که خرد و بخش بالغ آن ها آن چنان رشد می کند که به ارزیابی باورها و رفتارهای پیشین پرداخته و آن چه را نادرست و مضر تشخیص می دهند،با ممارست و تمرین دور می ریزند و افکار و اعمال صحیح را جایگزین می کنند. هر چقدر والدین کودک ،والدینی متمایز باشند،قادر خواهند بود برنامه ی درمانی را بهتر اجرا کنند. تعدادی از ویژگی های والدین متمایز عبارت است از:
۱٫ کنترل درونی دارن ۲٫توانایی شنیدن و ارزیابی گفته های دیگران رادارند.
۳٫بدون عکس العمل می توانند گوشش کنند و مطالب را به طور کامل بشنوند. ۴٫نسبت به باورهای خود تعصب ندارند و دیگران را مجبور به پذیرش عقاید خودنمیکنند ۵٫باورهای مضر کهنه را تغییر می دهند. ۶٫توانایی ارتباط با دیگران را دارند، بدون اینکه که کسی را علیه دیگری برانگیزد. ۷٫اصراری به تغییر افراد دیگر ندارند. ۸٫مسولیت رفتارشان را می پذیرند. ۹٫از دیگران سوء استفاده نمی کنند. ۱۰٫مسایل را به گونه ای قطبی،یعنی سیاه یا سفید نمی بیند. ۱۱٫قضاوت شان را نسبت به افراد و رفتار آن ها ازهم جدا می کنند. ۱۲٫مشکلات را جدای ازهم می بینندو ذهن شان درگیر سلسله مراتب مشکل نمی شود. ۱۳٫واقعیت ها را آن چنان که هست می بینند. ۱۴٫مهرورز هستند. ۱۵٫در عین حفظ فردیت بی همتای خویش،احساس تعلق نسبت به خانواده،کشور وتمام کائنات دارند. ۱۶٫نسبت به قبول یا رد غیرنقادانه ی باورها و معیارهای دیگران تمایلی ندارند. ۱۷٫جنبه هایی از خودشان را به دیگران فرافکنی نمی کنند. ۱۸٫نسبت به تمایز میان فرد و محیط آگاهی دارند. ۱۹٫بین تجربیات درونی و واقعیت های بیرونی تمایز قائلند.
برای اینکه اندکی به متمایز بودن خود توجه کنید،می توانید به پرسش های زیر جواب دهید:
۱٫من چه تفوت هایی را از خانواده و جامعه ام آمخته ام که مرا از ابراز(خود) واقعی ام باز می دارد(ابراز محبت به اعضای خانواده،توقعات منطقی،شیوه ی فرزند پروری و….؟)
۲٫اعضای خانواده ام با فرزاندان شان چه رفتارهای نادرستی داشته اند ومن اکنون از کدام یک از رفتارها تقلید می کنم؟
۳٫از ترس عدم تایید دیگران،چه فشارهایی به فرزندم وارد می کنم؟
چه کسی به من آموخته که همرنگ جماعت باشم و خودم مستقلا فکر نکنم؟
۵٫کدام یک از معیارهای رفتارم مبنی بر معیارهای جمعی،اما به گونه ای غیر منطقی است؟ ۶٫ برای نمایان شدن و فعال کردن جنبه های مخفی نیکو و موثر وجودم،چه باید کنم؟
۷٫چه کسی به من یاد داده است خودم را قربانی فرزندم کنم؟آیا نمی توانم به گونه ای عمل کنم که کسی قربانی نشود؟
۸٫چه کسی به من یاد داده فرزند،یا همسرم را قربانی خودم کنم،آیا نمی توانم به گونه ای عمل کنم که کسی قربانی نشود؟
۹٫اکنون چشم هایم را می بندم،دقایقی با آرامش فکر می کنم و روش های بهتری را برای زندگی خودم و هم برای فرزندم انتخاب کرده و به آن عمل می کنم.

در صورت نیاز مرکز پژوهشی پرورش ذهن فرزام با ارایه پک دقت و تمرکز، برگزاری کلاس های خصوصی در منزل شما یا در مرکز می تواند مهارت دقت و تمرکز را در کودک شما افزایش دهد.