زبان بدن کودک را بشناسید

نوشته شده توسط موسسه پرورش ذهن فرزام

وقتی صحبت می کنیم، از پیام های کلامی استفاده می کنیم، اما بیشترین ارتباط ما با دیگران غیر کلامی است وتوسط چهره واندام های بدن مان برقرار می شود. ضروی است که والدین با زبان غیر کلامی کودکان آشنا شوند و پیام های آنان را در یافت کنند، در این صورت آن ها را بهتر درک کرده و رفتار های مناسب را از خود بروز خواهند داد. از مهم ترین انواع ارتباط غیر کلامی،بیان چهره ای است. کودکان برخی از حالت های عاطفی را با استفاده از حرکات چهره ابراز می کنند،این حالت ها عبارت اند از: تعجب، خوشحالی، خشم و عصانیت، غم، ترس و نفرت. بیانات چهره به پنج جزء تقسیم می شوند:
۱٫حالت های سر
بالا گرفتن سر و قرار گرفتن آن روبه روی فرد مقابل، نشان دهنده ی همکاری و گوش دادن است. کج کردن سر به یک طرف، علاقه وتمایل برای ادامه ی گوش کردن را نشان می دهد. تکان دادن سر به سمت پایین، نشانه ی تایید است. چرخاندن سر به دو طرف، نشانه ی مخالفت است. آوردن سر به سمت جلو، نشان دهنده ی عصبانیت است. حرکت سر پایین همراه با حرکت بدن، نشان دهنده ی تأیید است.
۲٫حالت های دهان
دهان آمیخته با لبخند نشان دهنده ی خوشحالی است. دهان پایین افتاده،غم ویأس را نشان می دهد. دهان در هم کشیده ، عصبانیت، خشم، وقاطع بودن را نشان می دهد. دهان باز تعجب و ابهام را نشان می دهد. دهان کمی باز نشان دهنده ی تمرکز است. جمع شدن گوشه های دهان به سمت بالا، تمسخر و استهزار را نشان می دهد. دهان صاف و بی حالت، بی علاقگی را نشان می دهد.
۳٫حالت های چشم
چشم های کاملأ باز، تعجب و وحشت را نشان می دهد. چشم های کمی بسته، خشم وترس را نشان می دهد. چشم های چین خورده ونیمه باز نشانگر خشم وتنفر است. چشم های نیمه باز و افتاده، خواب آلودگی و آرامش را نشان می دهد. چشم های به اندازه معمولی باز، حالت عادی وبدون استرس را نشان می دهد. چشم های باز با پلک زدن های متوالی، هیجان زدگی را نشان می دهد. ارتباط چشمی ضعیف، بیانگربی توجهی، بی ادبی وغیر صمیمی بودن است.
۴٫حالت های ابرو وپیشانی
ابروهای کمی چین خورده، خشم وقاطعیت را نشان می دهد. ابروهای کاملا آرام، راحتی، لذت و راضی بودن را نشان می دهد. ابرو های بالا رفته، نشانگر ابهام، شک و کنجکاوی است. ابرو های بالا رفته با ماهیچه های درهم کشیده ی صورت، ترس و اضطراب را نشان می دهد. ابروهای بالا رفته همراه با دهان باز، وحشت و تعجب را نشان می دهد.
۵٫حالت های زبان
زبان کاملا به طرف جلو آمده، جسوربودن، خشم و اعتراض را نشان می دهد. زبان کمی به طرف جلو آمده، آرامش و خرسندی را نشان می دهد. زبان در حال لیسیدن لب ها، انتظار و پیش بینی را نشان می دهد.

در صورت نیاز مرکز پژوهشی پرورش ذهن فرزام با ارایه پک دقت و تمرکز، برگزاری کلاس های خصوصی در منزل شما یا در مرکز می تواند مهارت دقت و تمرکز را در کودک شما افزایش دهد