مفاهیم در ذهن کودک چگونه رشد می یابند؟

نوشته شده توسط موسسه پرورش ذهن فرزام :


رشد مفاهیم از دوران شیر خوارگی آغاز می گردد. نوزاد دنیای اطراف را از طریق حواس خود می شناسد و او می بیند، لمس می کند، می شنود و مزه می کند. کنجکاوی در کودک ذاتی است. او می خواهد همه چیز را بداند. کودک شیر خوار با نگاه کردن به اطراف کوچک بودن خودش را حس می کند و از طریق به چنگ آوردن اجسام می فهمد برخی اشیاء در دستهای کوچکش جا می گیرد و برخی اجسام را نمی توان به چنگ آورد.کودک شیر خوار متوجه وزن اجسام می شود. او در می یابد برخی اجسام را نمی تواند بلند کند و برخی دیگر به راحتی جا به جا می شود. او در مورد اشکال یاد می گیرد. با دیدن اینکه برخی اجسام در یک جا می مانند و برخی اجسام قل می خورند و یکجا نمی مانند. توالی زمان را درک می کند وقتی از خواب بیدار می شود احساس خیسی و گرسنگی می کند. او گریه می کند. مادر بالای سر او حاضر شده او را شستشو داده و به او شیر می دهد. حالا او بازی می کند، خسته می شود و مجددا به خواب می رود. با بزرگتر شدن کودک شیرخوار در مورد غذا یاد می گیرد. او در تخت گذاشته می شود، یا روی زمین در وسط اتاق قرار می گیرد به اطراف نگاه می کند و شروع به حرکت کردن می کند. برخی مکان ها بزرگ و برخی دیگر کوچک هستند بدین ترتیب او مفهوم فضا و مکان را درک می کند با چهار دست و پا حرکت کردن، ایستادن و راه رفتن در مرحله شیر خوارگی کودک به آزادی بیشتری برای کشف محیط دست یافته و به استقلال در تفکر می رسد. او اجسام بیشتری به چنگ آورده و تجربه می کند. او به زیر و روی اجسام توجه داشته و درون اشیاء بزرگ می رود و ارتباط اندازه خود و اجسام را در می یابد. کودک نوپا اشیاء را از هم جدا می سازد او آنها را درون محفظه های جدا می گذارد. هم اندازه، هم شکل و آنهایی که موارد استفاده همسان دارند. کودک نوپا شن و آب را درون محفظه هایی در اندازه هایی مختلف می ریزد. لگو ها را روی هم گذاشته و شاهد فرو ریختن و دوباره به اندازه های کوچک در آمدن آنها می نشیند. او در بازی تخیلی از فروشگاه غذا می خرد و پول اسباب بازی را پرداخت می کند. غذاهای تخیلی را می پزد و در این راستا آرد، نمک، و شیر را اندازه گیری می کند. او میز غذا را می چیند و برای هر یک از اعضای خیالی خانواده سرویس غذا خوری را می گذارد. کنجکاویها و تجربه اندوزی های آزادانه کودک در دو سال اول زندگی موجبات رشد ماهیچه ها و هماهنگی حواس چشایی، بویایی، بینایی و شنوایی می شود. مهارت های به دست آمده در دوران شیر خوارگی زمینه یاد گیری های آینده را فراهم می سازد. با پایان گرفتن دوره شیر خوارگی کودکان به دوره پیش دبستان و کودکستان که آغاز مرحله پیش عملیاتی است وارد می شوند در این مرحله همچنان کند و کاو کودکان ادامه داشته و در موقعیت ها و فعالیت های مختلف ما شاهد به کار گیری مفاهیم در جهت جمع آوری و سازمان دهی داده ها هستیم و جمع آوری اینگونه نتایج نیاز به مهارت هایی در مشاهده، شمارش، ثبت و سازماندهی دارد..

در صورت نیاز مرکز پژوهشی پرورش ذهن فرزام با ارایه پک دقت و تمرکز، برگزاری کلاس های خصوصی در منزل شما یا در مرکز می تواند مهارت دقت و تمرکز را در کودک شما افزایش دهد