کودک  از چه زمانی می تواند حرکات چهره را تفسیر کند؟

 معمولا درباره ی اینکه کودکان شیر خوار چه موقع بازشناسی و تفسیر جلوه های هیجانی دیگران را آغاز می کنند ، بحث هایی می

شود.هر چند کودکان 3 ماهه ترجیح می دهند که به جای عکس چهره های بی تفاوت ،غمگین یا عصبانی به عکس چهره های شاد

نگاه کنند، رجحان های آنها در نگاه کردن ممکن است صرفا منعکس کننده ی توانایی آنها در تشخیص دیداری باشد و الزاما دال بر

توانایی این کودکان خردسال در تفسیر جلوه های هیجانی گوناگون به صورت شاد، خشمگین یا غمگین نباشد .لیکن، مدارکی که به

سرعت در حال گرد آوری است حکایت از آن دارند که کودکان شیر خوار با دقت به جلوه های طبیعی هیجان ها توجه می کنند و

واکنش های متناسبی از خود نشان می دهند. برای مثال کودکان 3ماهه علاوه بر تمیز دادن قیافه های شاد، غمگین یا عصبانی مادران 

خود مخصوصا اگر این شکلهای چهره ای با لحن شاد ،غمگین و عصبانی در صدا همراه باشد، به قیافه شادمان مادر با شادی وبه

قیافه ی غمگین یا خشمگین او با پریشانی واکنش نشان می دهند .

تا حدود 8الی 10 ماهگی – که کودکان شیر خوار به مشاهده ی مداوم واکنش های هیجانی مادران خود نسبت به موقعیت های

نا مشخص می پردازند و از این اطلاعات برای تنظیم رفتار خود استفاده می کنند توانایی کودکان شیر خوار در تفسیر جلوه های

هیجانی بازهم آشکارتر می شود .در واقع، این مراجعه به اجتماع همراه با بالا رفتن سن گسترش بیشتری پیدا می کند و خیلی زود

ممکن است بیگانگان را نیز در برگیرد در حدود 12 ماهگی، اگر بیگانه کنار دست کودک لبخند بزند، کودک معمولاً به طرف

اسباب بازیهای نا آشنا می رود و با آنها بازی می کند، ولی اگر بیگانه اخم کند، کودک احتمالاً از نزدیک شدن به این اسباب بازی

اجتناب می ورزد، و در سال دوم زندگی، کودکان پس از ارزیابی شی یا موقعیتی جدید، معمولا به اطرافیان خود نگاه می کنند و بدین

ترتیب با زبان بی زبانی می گویند که اکنون برای ارزیابی درستی داوری های خود از واکنش های هیجانی دیگران استفاده می کنند.

وقتی کودکان نوپا صحبت کردن درباره ی هیجان ها را آغاز می کنند، گفتگو های خانوادگی متمرکزبر تجربه های هیجانی می توانند

در کسب درک عمیق تری از احساسات خود و دیگران به آنها یاری دهد. هر چه بر تعداد دفعات صحبت کردن کودکان 3ساله

درباره ی تجربه های هیجانی با دیگر اعضای خانواده افزوده می شود، کودک بهتر می توانند هیجانهای دیگران را در مدرسه و اجتماع  تفسیر کند.