• فعالیت های حرکتی ظریف برای افزایش دقت و تمرکز

راهبرد های مربوط به این نوع فعالیت های حرکتی را می توان در دو گروه 1) فعالیت های هماهنگ کننده چشم و دست و 2) فعالیت هایی با تخته و گچ تدریس کرد.

دسته اول: فعالیت های هماهنگ کننده ی چشم و دست

 1. ردگیری. دانش آموزان خط ها، تصویرها، طرح ها، حروف یا اعدادی را که روی کاغذ، پلاستیک یا با استفاده از شابلون رسم شده است ردگیری می کنند. با فلش های راهنما، نشانه های رنگی و اعداد می توان به دانش آموز کمک کرد تا با انگشت ها به ردگیری بپردازد.
 2. تنظیم مقدار آب. دانش آموزان آب را از ظرفی داخل سطل های مدرج تا سطح مشخصی می ریزند و حمل می کنند. مقادیر کمتر و اندازه گیری های جزئی تر تکلیف را دشوارتر می کند. رنگ کردن آب فعالیت را جالب تر می کند.
 3. بریدن با قیچی. فعالیت هایی در زمینه بریدن که متناسب با سطح رشد کودک باشد انتخاب می شود. ساده ترین این کارها بریدن در خط های مستقیمی است که نزدیک لبه ی کاغذ رسم شده است. کار دشوارتر بریدن خط مستقیمی است که در وسط کاغذ کشیده شده است. الحاق موقت تکه ای مقوا به کاغذ دانش آموز را در بریدن خط با قیچی راهنمایی می کند. دانش آموزان می توانند شکل های هندسی معینی نظیر مربع، مستطیل و مثلث ببرند. با رسم خطوطی به رنگ های مختلف معلم می تواند تغییراتی در دستورالعمل بریدن ایجاد کند. دانش آموزان می توانند خطوط منحنی و دایره ای، سپس تصاویر و سرانجام الگوهایی را که با نقطه چین و خطوط کم رنگ رسم شده است، ببرند.
 4. استفاده از شابلون یا نمونه سازی. دانش آموزان دور انواع شکل های هندسی را خط می‌کشند. می‌توان صفحات نمونه ای از مقوا، چوب، پلاستیک یا جعبه های فوم ساخت. دو نوع نمونه سازی عبارت است از : 1) استفاده از شکل بریده شده‌ی سه بعدی و 2) استفاده از جای خالی شکل ها روی صفحه‌ی بریده شده.
 5. بستن با بند. از قطعه مقوایی که با سوراخ کن یا تخته ای میخ‌ دار سوراخ هایی در آن ایجاد شده است می توان برای این فعالیت سود جست. با سوراخ کردن می توان طرح یا تصویری را روی صفحه ایجاد کرد و دانش آموزان با رد کردن یک بند کفش بلند، نخ یا طنابی نازک از میان سوراخ ها، طرح را می بافند یا می دوزند.
 6. فعالیت هایی با مداد و کاغذ. کتاب های رنگ کردنی، کتاب های آمادگی، کتاب هایی با طرح های نقطه چین و کتاب های کودکستانی کارهایی خوب برای تمرین با کاغذ و مداد است که حرکات ظریف امکان رشد هماهنگی چشم و دست را فراهم می آورد.
 7. یه قل دوقل. بازی یه قل دوقل به رشد هماهنگی چشم و دست، و حرکت های موزون و حرکت های ظریف انگشت و دست کمک می کند.
 8. گیره های لباس. گیره های لباس را می توان به بند یا جعبه ای وصل کرد. برای انجام دادن این فعالیت می توان زمان تعیین کرد و سپس تعداد گیره هایی را که دانش آموز در زمانی مشخص وصل کرده است، شمرد.
 9. نسخه برداری از طرح ها. دانش آموز با نگاه کردن به طرحی هندسی آن را روی کاغذ می کشد.

  شما می توانید برای درمان اختلال کمبود توجه-بیش فعالی کودکتان به موسسه پرورش ذهن فرزام با مدیریت دکتر زهرا امیر آتشانی به شعبه های زیر مراجعه کنید:

  شعبه 1: تهران بزرگراه رسالت بین صیاد شیرازی و استاد حسن بنای جنوبی پلاک 1152 واحد 3 تلفن:22302095-22302092

  شعبه 2:تهران خیابان ولیعصر بالاتر از میرداماد نبش کوچه یزدان پناه برج پیروز پلاک 2539 واحد 903 تلفن: 22275312