پنداره ی تجارت و حرفه خود را مشخص کنید

 

نوشته شده توسط موسسه پرورش ذهن فرزام :

بخش دوم فرآیند مرکز توجه پیدا کردن پندار روشنی از زندگی حرفه ای ایده آل برای پنج سال دیگر است .

تصور کنید پنج سال دیگر در چنین زمانی همه چیز عالی و بی کم و کاست است و زندگی شغلی شما در بهترین شرایط خود قرار دارد .پندار شما باید با ارزش های شما سازگار باشد به سوالات زیر پاسخ دهید :

*شغل یا سمت مورد نظر شما چیست ؟

بیشتر وقت ها چه می کنید ؟

درآمد شما چه مقدار است ؟

با چه اشخاصی در ارتباط هستید ؟

مسئولیت پذیری شما در چه سطحی است ؟

برای چه شرکتی کار می کنید ؟

دوستان و همکاران درباره ی شما چه فکری می کنند ؟ و چگونه حرف می زنند ؟

اندیشیدن به آینده را از قبل تمرین کنید . پنج سال دیگر را در نظر بگیرید و به شرایط امروز برگردید .

 

اقداماتی را که مجبور شده اید .انجام دهید تا پنداره ی شما به حقیقت بپیوندد در نظر بگیرید . تمرین به آینده اندیشیدن و سپس به زمان حال بر گشتن در تعیین اینکه چه می خواهید و برای رسیدن به آن چه انجام می دهید تاثیر بسزایی دارد .

 

نوشته شده توسط موسسه پرورش ذهن فرزام

 

 ماموریت شما چیست ؟

پس از پیدا کردن پنداره قدم بعدی را فراهم آورید . آن قدم ماموریت برای حرفه شما است . ماموریت :توصیف ایده آل از آن کاری است که می خواهید در سال های آینده انجام دهید .ماموریت شما باید قابل دسترس و اندازه گیری باشد .  بیانه ی ماموریتی که روشن کوتاه و بر اساس ارزش های شما باشد به گونه ای است که وقتی شخصی ثالثی به آن نگاه می کند متوجه می شود آیا به هدف خود رسیده یا نرسیده اید ؟

 

بیانه ی ماموریت شرکت تلفن (( ای تی اند تی )) سال ها در این عبارت خلاصه می شود :

((اینجا دسترسی به تلفن برای همه مردم آمریکا )) بیان ی ماموریت شرکت کوکاکولا : ((شکست دادن پپسی )) !!  و بیانه ی شکرکت پپسی : ((شکست دادن کوکاکولا )) !!

می باشد . بیانه ی ماموریت حرفه ای شما می تواند از این قرار باشد : (( با رعایت ارزش های شخصیتی کیفیت و خدمات مشتریان ماموریت من در رسیدگی به مشتریان ... بهتر از هر کسی است . در نتیجه سالی بیش از 100000 هزار دلار در آمد خواهم داشت و در خوزه فعالیت خود در جمع 10 در صد برتر قرار خواهم گرفت .

در صورت نیاز مرکز پژوهشی پرورش ذهن فرزام با ارایه پک دقت و تمرکز، برگزاری کلاس های خصوصی در منزل شما یا در مرکز می تواند مهارت دقت و تمرکز را در کودک شما افزایش دهد