زندگی و شغل خود را طراحی کنید

 

نوشته شده توسط موسسه پرورش ذهن فرزام :

برنامه ریزی راهبرد شخصی شبیه به یک برنامه ریزی راهبردی  در شرکت است .اما به جای بازدهی روی سرمایه ...هدف برنامه ریزی راهبردی شخصی افزایش بازدهی انرژی است .به عبارت دیگر بازدهی زندگی شما را افزایش می دهد .

سرمایه و سهام در یک تجارت با توجه به سرمایه مالی اندازه گیری می شود .اما سرمایه شخصی بر اساس سرمایه انسانی شما سنجیده می گردد .

سرمایه شخصی شما را انرژی های ذهنی احساسی و فیزیکی تشکیل می دهند که در حرفه ی خود سرمایه گذاری می کنید .

هدف شما باید این باشد که بیشترین بازدهی ممکن را از سرمایه گذاری روی خود و کاری که انجام می دهید به دست آورید این که تا چه اندازه خوب روی خود سرمایه گذاری می کنید .درآمد شما را مشخص می می کند .

این مرکز توجه برنامه ریزی راهبردی شخصی است .

وقتی نتیجه مورد نظر را از کار یا زندگی خود به دست نمی آورید .زمان آن رسیده

که برنامه ریزی راهبردی شخصی خود را مورد بررسی مجدد قرار دهید .زمانی که ناراحت و ناراضی هستید باید بنشیند و از خود سوالاتی بپرسید .

وقتی مقاومت یا استرسی را که خود تجربه می کنید مانع حرکت شما می شود  و یا اگر می بینید هرچه بیشتر کار می کنید سودی برایتان نمی آورد

باید راهکارهای خود را مجددا بررسی کنید .

در صورت نیاز مرکز پژوهشی پرورش ذهن فرزام با ارایه پک دقت و تمرکز، برگزاری کلاس های خصوصی در منزل شما یا در مرکز می تواند مهارت دقت و تمرکز را در کودک شما افزایش دهد