با شروع هفت سالگی، دوره کودکی بزرگ آغاز می شود. دوره ای که طی آن کودک با تاثیر بیشتر از محیط سعی دارد خود را در قالب بزرگ قرار دهد. هرچند او نمی تواند مفاهیم خود را مثل بزرگ سالان بسازد.

در دوره ی دبستان در کودک جهش فکری ایجاد می شود. او سعی دارد از امور ارزشیابی کند.

فعالیت1:

دوره ی دبستان دوره ای است که دختران و پسران اندیشیدن درست گفتن و به کارگیری هوش منطقی را تجربه می کنند. لذا به عنوان تمرین جهت آموزش و پرورش خلاقیت می توان فعالیت هایی که در ادامه آمده است را همراه با کودکان و به طور انفرادی یا گروهی انجام داد.

1- از فرزند خود بخواهید تمام اشیای گردی را که اطراف خود می بیند، نشان دهد.(حداقل ده مورد)

2- هر چیز چهار گوشی را که در اطراف خود می بیند، شناسایی کند و نام ببرد.(حداقل ده مورد)

3- اگر کودک  تنهاست از او بخواهید در آینه به خودش نگاه کند و تغییراتی را که هنگام لبخند زدن و یا اخم کردن در صورتش به وجود می آید برای شما بیان نماید.

هرچه تعداد موارد بیشتر باشد کودک خود دیدن را بهتر تمرین کرده است.

4- کودکان را در کلاس درس یا محیط باز به گروه های کوچک تقسیم کنید، سپس از آن ها بخواهید هر کدام در گروه با دقت به چهره ی دوستان شان بنگرد و حالت((اخم)) و ((لبخند)) را در صورت دوستان شان تجربه کنند و تغییرات حاصل را در صورت آن ها تشریح کنند.(تقویت خوب دیدن و بیان کردن)

فعالیت 2:

*** مربی نوآور می تواند به مقتضای کلاس و محیط، سوالات جالب تری برای کودک طرح نماید و یا فعالیت های پربارتری طرح ریزی کند.

1- اگر کودک تنها است او را تشویق کنید که توجه کند منشا هر صدایی را که به گوشش می رسد نام ببرد.( هر چه مواردی که نام می برد بیشتر باشد بهتر است)

 2- اگر کودکان گروهی هستند، تمرین موارد گزینه 1 را هر کدام جداگانه بیان و یا یادداشت کنند و سپس خودشان قضاوت کنند که کدام یک از آن ها موارد بیشتر و یا دقیق تری را نام برده است.

3- اگر کودکان در کلاس هستند از آن ها بخواهید که در خیال خود تصور کنند که اگر حیوانات صدای حیوانات دیگر را داشتند. آنگاه چه اتفاقی می افتاد؟(مثلا مرغ صدای الاغ داشت)

حتما با این سوال کلاس شلوغ می شود. اما معلم خلاق می تواند به گونه ای سوال را مطرح کند، که هر گروهی موارد مربوط به خودشان را یکی یکی بیان کنند یا نمایش دهند. آنگاه، هم کلاس به محیطی شاد و مفرح تبدیل می شود و هم کودکان یاد می گیرند که به گونه ای دیگر نیز می توانند شادی و تفریح داشته باشند.

فعالیت 3:

1- از کودکان بخواهید تا در مدت 10 دقیقه برای کلمات زیر یک کلمه رابط که به نوعی با آن ربط منطقی داشته باشد بنویسند.

ساعت           برف       کبوتر          خانه

برادر            دزد        فروشگاه       دارا

لامپ            دریا        بال             تراکتور

2- استفاده های خوب و استفاده های بد از درختان را بنویسید.

3- از کودکان درخواست کنید تا توضیح دهند چه کارهایی را می توانند برای رعایت بهداشت در خانه انجام دهند؟

4- از کودکان بخواهید اشکالات ساختمان مدرسه را به نظر خودشان بیان کنند و سپس راه حل های مناسب برای آن اعلام نمایند.

شما می توانید برای درمان اختلال کمبود توجه-بیش فعالی کودکتان به موسسه پرورش ذهن فرزام با مدیریت دکتر زهرا امیر آتشانی به شعبه های زیر مراجعه کنید.

شعبه 1: تهران بزرگراه رسالت بین صیاد شیرازی و استاد حسن بنای جنوبی پلاک 1152 واحد 3 تلفن:22302095-22302092

شعبه 2:تهران خیابان ولیعصر بالاتر از میرداماد نبش کوچه یزدان پناه برج پیروز پلاک 2539 واحد 903 تلفن: 22275312