دسته ششم: حافظه دیداری برای افزایش دقت و تمرکز

 1. تشخیص اشیای گمشده. مجموعه ای از اشیا را به دانش آموز نشان دهید. چیزی روی یکی از آن ها بکشید و بعد بردارید. دوباره مجموعه را نشان دهید و از دانش آموز بخواهید شیئی را که گم شده بود مشخص کند.
 2. پیدا کردن طرح درست. طرح هندسی، حرفی از حروف الفبا یا عددی را به دانش آموزان نشان دهید. سپس از آنها بخواهید طرح مناسب آن را از میان چندین طرح انتخاب کنند یا آن طرح را روی کاغذ بکشند.
 3. ترتیب از روی حافظه. مجموعه ی کوچکی از شکل ها، طرح ها یا اشیا را به دانش آموزان نشان دهید. از او بخواهید از حفظ مجموعه ی دیگری از این طرح ها را طبق توالی خاص تنظیم کند. کارت های بازی، مکعب های رنگی، مکعب های طرح دار از موادی است که می توان برای چنین فعالیت هایی استفاده کرد.
 4. یادآوری اشیاء دیده شده. اسباب بازی، حرفی از حروف الفبا، عدد یا واژه ای را به مدتی کوتاه به کودک نشان دهید و بعد از او بخواهید بگوید چه دیده است.
 5. تصاویر بیان کننده داستان. روی تخته ای که پارچه ای روی آن کشیده شده است تصاویری را بچینید که بازگو کننده داستانی است. سپس تصاویر را بردارید و از دانش آموز بخواهید آنچه دیده است به صورت داستان تعریف کند.
 6. به یادآوری مواد گمشده. به دانش آموز اعداد، تصاویر یا حروفی را نشان بدهید. بعد از چند ثانیه یکی از آنها را بردارید. از او بپرسید کدام یک گم شده است.
 7. تکرار الگوها. با استفاده از مهره های چوبی، دگمه یا مکعب طرحی درست کنید. از کودک بخواهید چند ثانیه به آنها توجه کند؛ سپس طرحی را باز آفرینی کند.

  شما می توانید برای درمان اختلال کمبود توجه-بیش فعالی کودکتان به موسسه پرورش ذهن فرزام با مدیریت دکتر زهرا امیر آتشانی به شعبه های زیر مراجعه کنید:

  شعبه 1: تهران بزرگراه رسالت بین صیاد شیرازی و استاد حسن بنای جنوبی پلاک 1152 واحد 3 تلفن:22302095-22302092

  شعبه 2:تهران خیابان ولیعصر بالاتر از میرداماد نبش کوچه یزدان پناه برج پیروز پلاک 2539 واحد 903 تلفن: 22275312