دسته پنجم: فعالیت های ادراک دیداری برای افزایش دقت و تمرکز

 • توانایی های ادراک دیداری برای یادگیری تحصیلی ضرورت خاصی دارند. داشتن مهارت در تمایز دیداری پیش بینی کننده و شاخصی قوی برای پیشرفت خواندن در کلاس اول به حساب می آید. کودکانی که قادرند حروف و اعداد را بخوانند، از روی طرح های هندسی نسخه برداری کنند و واژه های چاپی را جور کنند در کلاس اول به خوبی از عهده ی خواندن بر خواهند آمد.

  ادراک دیداری

  1. طراحی با تخته و پونز. دانش آموزان با استفاده از پونز های رنگی شکل های رنگی هندسی را طبق الگویی چاپ شده یا الگویی که معلم می سازد روی تخته باز آفرینی می کنند.
  2. قطعات پارکت. دانش آموزان با استفاده از قطعات پارکت الگوهایی را باز آفرینی می کنند.
  3. طراحی با مکعب ها. دانش آموزان با استفاده از مکعب هایی چوبی یا پلاستیکی، که همه ی سطوح آنها یک رنگ است یا هر سطح رنگ متفاوتی دارد، شکل های هندسی را طبق الگوهای ارائه شده می سازند.
  4. پیدا کردن شکل ها در تصاویر. از دانش آموزان خواسته می شود همه ی شکل ها یا طرح های گرد، چهارگوش و غیره را در یک تصویر پیدا کنند.
  5. پازل. دانش آموزان با کنار هم قرار دادن قطعه های پازلی که معلم می سازد یا از بازار تهیه شده، موضوع هایی نظیر افراد، حیوان ها، شکل ها، اعداد یا حروف را که در قطعات کوچکی بریده شده اند شکل می دهند.
  6. طبقه بندی. دانش آموزان اشیا را با توجه به شکل، اندازه و رنگ آنها گروه بندی یا طبقه بندی می کنند. اشیا را می توان در جعبه یا کاسه ای قرار داد. می توان از چیپس، سکه، دگمه، دانه های نخود و لوبیا و غیره استفاده کرد.
  7. جور کردن شکل های هندسی. شکل هایی روی کارت بکشید و بازی هایی را برای دانش آموزان ترتیب دهید که مستلزم جور کردن این شکل ها باشد. شیشه هایی به اندازه های مختلف با درپوش آن جمع آوری کنید، درپوش ها را در هم بریزید و از دانش آموزان بخواهید درپوش مناسب شیشه ها را پیدا کنند.
  8. بازی دومینو. پس از ساختن مجموعه کارتهایی تزئینی از کاغذ سمباده، نمد، کاغذ های چسب دار یا کاغذ های کادویی نوعی بازی دومینو ترتیب بدهید و از دانش آموزان بخواهید کارت ها را با یکدیگر جور کنند.
  9. کارت ورق بازی. یک دست کارت بازی مواد آموزشی بسیار خوبی برای جور کردن نوع خال ها، تصویرها، اعداد و مجموعه هاست.
  10. حروف و اعداد. ادراک دیداری و تمایز حروف از مهارت های مهم برای آمادگی خواندن است. بازی هایی که فرصت هایی برای جور کردن، طبقه بندی یا نام گذاری شکل ها با استفاده از حروف و اعداد فراهم می کند، مفید است.
  11. دبلنا. کارت های دبلنا را می توان با حروف ساخت. وقتی نام حروف خوانده می شود، دانش آموز تشخیص می دهد و روی آنها مهره می گذارد.
  12. ادراک دیداری واژه ها. توانایی درک واژه ها مسلما ارتباط زیادی با خواندن دارد در این مورد می توان از بازی های جور کردن، دسته بندی، گروه بندی و ردگیری واژه ها سود جست.

   شما می توانید برای درمان اختلال کمبود توجه-بیش فعالی کودکتان به موسسه پرورش ذهن فرزام با مدیریت دکتر زهرا امیر آتشانی به شعبه های زیر مراجعه کنید:

   شعبه 1: تهران بزرگراه رسالت بین صیاد شیرازی و استاد حسن بنای جنوبی پلاک 1152 واحد 3 تلفن:22302095-22302092

   شعبه 2:تهران خیابان ولیعصر بالاتر از میرداماد نبش کوچه یزدان پناه برج پیروز پلاک 2539 واحد 903 تلفن: 22275312