• فعالیت هایی برای کمک به یادگیری بهتر و بیشتر کودکان پیش دبستانی

دسته چهارم: حافظه شنیداری برای افزایش دقت و تمرکز

  1. این کار را بکن. پنج یا شش شیء را جلوی دانش آموزان بگذارید و از او بخواهید که خواسته های شما را به همان ترتیب اجرا کند: « مکعب سبز را روی دامن جین، گل زرد را زیر صندلی جان و توپ نارنجی را داخل جامیزی جو بگذار.» همزمان با فعال تر شدن حافظه شنیداری دانش آموز می توان تعداد خواسته ها را بیشتر کرد.
  2. اجرای دستورها. به دانش آموز چند تکلیف ساده بدهید که انجام دهد. به طور مثال: « یک مربع قرمز بزرگ روی کاغذ بکشد، یک دایره کوچک سبز زیر مربع رسم کند و سپس با یک خط سیاه دایره را به گوشه ی راست بالایی مربع وصل کند.» این دستورها را می توان ضبط کرد و در مرکز شنیداری به کمک گوشی به کارشان گرفت.
  3. به خاطر سپردن فهرست اعداد یا واژه ها. به دانش آموز کمک کنید تا فهرستی از اعداد یا واژه های ساده را به خاطر بسپارد. فعالیت را با دو عدد یا دو واژه شروع کنید و از او بخواهید تکرار کند. وقتی دانش آموز موفق شد که این تکالیف را انجام دهد به تدریج بر فهرست مذکور بیفزایید. در ابتدا استفاده از یادآوری کننده ای دیداری به شکل تصویر ممکن است مفید باشد.
  4. شعرهای کودکستانی. از کودکان بخواهید ترانه ها و شعرهای کودکستانی را به خاطر بسپارند و با ضرب گرفتن با انگشتان آنها را بخوانند.
  5. مجموعه ی اعداد. مجموعه ای از اعداد به دانش آموز بدهید و از او سوال هایی درباره ی این مجموعه بکنید. مثلا « چهارمین عدد این مجموعه را بنویس: 4و 9و 1و 8و 3» دستورالعمل های دیگر می تواند به صورت نوشتن بزرگترین عدد، کوچکترین عدد، نزدیکترین عدد به عدد 5، آخرین عدد، نزدیکترین عدد به سن خود و جز آن باشد.
  6. برنامه های تلویزیونی. از دانش آموزان بخواهید به یک برنامه تلویزیونی نگاه کنند و چیزهای معینی را به خاطر بسپارند. به طور مثال: « امشب برنامه ی جادوگر اوز را تماشا کنید و فردا تعریف کنید که دوروتی چه سرزمین هایی را دیده است.»
  7. رفتن به کره‌ی ماه. بازی «صندوقچه ی مادربزرگ» یا «رفتن به نیویورک» را می توان به بازی های روز تبدیل کرد. به طور مثال می توان گفت: «در سفری به کره ی ماه لباس فضانوردی ام را پوشیدم.» دانش آموز جمله را تکرار می کند و یک کلمه یا عبارت مثلا «کلاه ایمنی» را به آن اضافه می کند. برای کمک به حافظه شنیداری می توان از تصاویر نیز استفاده کرد.
  8. تکرار جمله ها. جمله ای را با صدای بلند بگویید و از دانش آموز بخواهید که آن را تکرار کند. در آغاز از جمله های ساده و کوتاه استفاده کنید، سپس جمله های مرکب و جمله های پیچیده به کار ببرید.
  9. تنظیم توالی حروف و اعداد. چند حرف از حروف الفبا را به ترتیب بخوانید ولی یکی از حروف را از بین آنها حذف کنید. از دانش آموز بخواهید حرف یا عدد حذف شده را بگوید. مثلا ت، ث، ج، (مکث کنید یا ضربه بزنید)، ح؛ 3، 4 (مکث کنید یا ضربه بزنید)، 6، 7.
  10. تنظیم رویدادها. داستان کوتاهی از جمله رویدادهای مربوط به هم را انتخاب کنید و برای دانش آموزان بخوانید. سپس از آن ها بخواهید رویدادها را به همان ترتیبی که شنیدند بازگو کنند.