• فعالیت هایی برای کمک به یادگیری بهتر و بیشتر کودکان پیش دبستانی

دسته سوم: تمایز شنیداری برای افزایش دقت و تمرکز

 1. تشخیص نزدیک یا دور. دانش آموزان با چشمان بسته باید تشخیص دهند صدا از کدام قسمت اتاق می آید و آیا نزدیک است یا دور.
 2. تشخیص صدای بلند یا آهسته. به دانش آموزان کمک کنید که بین صداهای بلند و آهسته ای که معلم ایجاد می کند تمایز قائل شوند.
 3. تشخیص زیر و بمی صدا. دانش آموزان باید یاد بگیارند تفاوت بین صداهای زیر و بمی را که معلم ایجاد می کند، تشخیص دهند.
 4. کشف صدا. یکی از دانش آموزان جعبه ی موسیقی یا ساعتی را که تیک تاک می کند مخفی می کند و بقیه سعی می کنند از روی صدا محل آن را پیدا کنند.
 5. دنبال کردن صدا. معلم یا یکی از دانش آموزان در خارج اتاق راه می رود و سوت می زند. بقیه دانش آموزان باید سعی کنند از روی صدا محل منبع صدا را تعقیب کنند.
 6. حدس زدن با چشم بسته. یکی از دانش آموزان گروه بازی چیزی می گوید یا صدای حیوانی را در می آورد. دانش آموزی که چشمش بسته است باید حدس بزند صدا متعلق به چه کسی است.

  شما می توانید برای درمان اختلال کمبود توجه-بیش فعالی کودکتان به موسسه پرورش ذهن فرزام با مدیریت دکتر زهرا امیر آتشانی به شعبه های زیر مراجعه کنید:

  شعبه 1: تهران بزرگراه رسالت بین صیاد شیرازی و استاد حسن بنای جنوبی پلاک 1152 واحد 3 تلفن:22302095-22302092

  شعبه 2:تهران خیابان ولیعصر بالاتر از میرداماد نبش کوچه یزدان پناه برج پیروز پلاک 2539 واحد 903 تلفن: 22275312