سطح ناتوانی در کودکان عقب مانده ذهنی

نوشته شده توسط موسسه پرورش ذهن فرزام

یکی از ویژگی هایی که معمولا به عنوان علامت بارز عقب ماندگی ذهنی کودکان محسوب می شود، تاخیر در رشد زبان است. در این مقطع مشخص نیست چه میزان از این تاخیر زبانی ناشی از تواناییهای شناختی ضعیف است. به لحاظ رشد تواناییهای زبانی یک کودک عقب مانده ی ذهنی 10 ساله با سن عقلی 7 سال، بخوبی یک کودک عادی 7 سال نیست.

عمده ترین مشکل کودکان عقب مانده ی ذهنی، استفاده از عبارت های پیچیده وتوضیح موضوع است. تولیدات کلامی کودک عقب مانده ی ذهنی نه تنها پراکنده تر و از نظر محتوایی محدود تر از کودک عادی است، بلکه از نظر ویژگی های نحوی یا ترکیبی نیز کم مایه تر می باشد. کودک عقب مانده ی ذهنی در مقایسه با کودک عادی تاکید و وابستگی زیادی بر کلمه " و " به عنوان کلمه ی عطف و به منظور ارتباط مطالب با یکدیگر دارد تا جبران ناتوانی وی از به کارگیری کلمات مناسب برای مشخص کردن ترتیب زمانی یا سلسله مراتب یک واقعه را بنماید.

ویژگی های شخصی و اجتماعی کودکان عقب مانده ذهنی

کودکان عقب مانده ی ذهنی معمولا مشکلات ویژه ای در خصوصیات شخصی و اجتماعی از خود نشان می دهند. بخشی از این مشکلات، با واکنشهای دیگران در برخورد با شرایط این گونه کودکان مرتبط است و نیز بخشی دیگر به عدم موفقیت آنان در سطحی که دیگران انتظار دارند، مربوط می شود. ویژگیهایی چون فراخنای توجه محدود و پایین بودن سطح تحمل ناکامی، می تواند موجبات  عدم موفقیت کودکان عقب مانده ی ذهنی را فراهم آورد.

نوشته شده توسط موسسه پرورش ذهن فرزام

در اینجا سوال این است که آیا توانایی ذهنی محدود کودکان و بزرگسالان عقب مانده باعث محدودیت تطابق یا سازگاری اجتماعی آنان می شود یا نه؟

روانشناسان یافته های موجود در این زمینه را به ترتیب زیر خلاصه کرده اند:

1-افراد عقب مانده ی ذهنی بیشتر از افراد عادی شکست را تجربه می کنند و لذا انتظار شکستهای بعدی در آنان رشد می کند.

2- کودکان عقب مانده در موقعیتهای جدید حتی اگر پایینتر از توانایی ذهنی آنان باشد، دچار افسردگی می شوند.

3 - کودکان عقب مانده ی ذهنی پس از یک شکست مختصر، تمایل کمتری نسبت به کودکان عادی در افزایش فعالیت خویش دارند.

سازگاری شغلی

یافته های مطالعات انجام شده در زمینه سازگاری شغلی، به قرار زیر است:

1-  عقب ماندگان ذهنی آموزش پذیر می توانند انجام کارهای ساده و نیمه مهارتی را در سطح بزرگسالی بیاموزند.

2 - وضعیت استخدامی عقب ماندگان ذهنی آموزش پذیر نشان می دهد که حدود 80 در صد آنان به تدریج با مشاغلی از نوع نیمه مهارتی و ساده سازگار می شوند و از نظر مادی به صورت خود کفا یا نیمه مستقل خود را اداره می کنند.

3-  شکست این گونه افراد در مشاغل ساده، عمدتا بستگی به ویژگی های شخصی و روابط اجتماعی آنان دارد.

مرکز پرورش ذهن فرزام افتخار دارد در حوزه های افزایش دقت و تمرکز و پرورش ذهن به خانواده ها  و افراد خواهان ارتقاء یادگیری خدمات ارائه دهد.

با ما تماس بگیرید:

مرکز رسالت 22302092

  مرکز جردن 22275327