نقش الگویی معلم در خلاقیت

نوشته شده توسط موسسه پرورش ذهن فرزام :

نقش الگویی معلم نیز در بالا بودن خلاقیت دانش آموزان دارای اهمیت بسزایی است .

تحقیقات نشان داده اند افراد خلاق خیلی بیشتر از افراد غیر خلاق در پرورش خلاقیت موفقترند .

معلمی که از انگیزه خلاق برخوردار است هم الگویی برای خلاق بودن است و هم فرایند خلاقیت را تقویت می کند .

آنها به واسط نگرشی که دارند از دانش آموزان اطلاعات و پیروی محض نمی خواهند بلکه به آنها آزادی لازم را خواهند داد تا بتوانند خود کشف و ابداع کنند .

از سوالات غیر منتظره و حتی به ظاهر غیر معقول و عجیب آنها استقبال می کنند و به بحث و گفت و گو پیرامون آن می پردازند .

و با فراهم آوردن محیط مناسب به دانش آموزان فرصت می دهند توانائی بالقوه خویش را محقق سازند .

و در نهایت تلاش می کنند آنچه موجب توسعه خلاقیت هم در دانش آموزان و هم در خودشان می گردد را بشناسند و به کار بگیرند .

آمابیل (1989) معتقد است معلمان با بیان آزاد احساس خود مانند عشق و شادی ...کنجکاوی به امور می توانند الگوی مناسبی برای کودکان باشد .

 

نوشته شده توسط موسسه پرورش ذهن فرزام

 

روابط عاطفی معلم و شاگرد :

 

ایجاد شرایط مناسب برای رشد خلاقیت مستلزم وجود جوی صمیمی و مطمئن در کلاس درس است .

دانش آموزان باید بتوانند با آسودگی در کلاس درس به اظهار نظر بپردازند .

و بدون نگرانی هر سوالی که در ذهن دارند را مطرح نمایند .

تحقیقات نشان داده است روابط صمیمانه توام با علاقه احترام نقش موثری در خلاقیت دانش آموز دارد .

آمابیل (1988) معتقد است : مربیانی استقلال لازم برای توسعه توانایی خلاق را به دانش آموزان می دهند که خود را کامل نمی دانند و برای دانش آموزان احترام زیادی قائل هستند .

 

بل والاس (1986) می گوید : در کلاس خلاق فکر بیش از حافظه ارزش دارد .

معلم تعادلی بین امنیت روانی و آزادی برقرار می سازد.تا دانش آموز بتواند ریسک کند .

معلم هدایتگر و تسهیل کننده است .در حالی که کلاس غیر خلاق معلم مقتدر است .

سخت در بندزمان .غیر حساس به نیازهای احساسی دانش اموزان و مقید به نظم دادن و اطلاعات است .

 

در صورت نیاز مرکز پژوهشی پرورش ذهن فرزام با ارایه پک دقت و تمرکز، برگزاری کلاس های خصوصی در منزل شما یا در مرکز می تواند مهارت دقت و تمرکز را در کودک شما افزایش دهد