در مسیر آنچه اندیشه اید رشد می کنید

 

نوشته شده توسط موسسه پرورش ذهن فرزام :

زندگی تجربه و مطالعه ی ((توجه )) است . به هر چه توجه کنید به همان سو متمایل می شوید .توانایی شما در منحرف کردن توجه به فعالیت های کم ارزش و پرداختن به فعالیت های پر ارزش برای هر کاری که در زندگی انجام می دهید ...اهمیت دارد .

در سال 1928 در کارخانه های شرکت جنرال الکتریک گروهی از افراد متخصص طی سلسله اقداماتی سعی کردند که بر کارایی کارکنان بیافزایند .

برای رسیدن به این هدف تصمیم گرفتند شرایط کاری و محیطی کارخانه را تغییر دهند .

پژوهشگران گروهی از زنانی را که در خط مونتاژ موتور کار می کردند برگزیدند .

آن ها در هنگام تشریح موضوع به خانم ها گفتند که می خواهند بهترین ترکیب شرایط کار را بدست آورند تا به بالاترین سطح بهره وری با کمترین اشتباهات ممکن دست یابند .

این زنان را به جهت موضوع مورد مطالعه انتخاب شده بودند .

برنامه را با افزایش روشنایی در محوطه تولید شروع کردند .در طی چند روز بهره وری افزایش یافت و از میزان اشتباهات کاسته شد .پژوهشگران از ننتیجه ای که بدست آوردند بسار خوشحال شدند

سپس قدرت نور کاسته شد تا تفاوت به وجود آمده بار دیگر مورد آزمایش قرار گیرد .

اما در کمال تعجب مشاهده کردند که بازدهی بار دیگر افزایش یافت ! آن ها روی چند عامل دیگر نیز آزمایش کردند .

میزان صدا را افزایش و سپس کاهش دادند .درجه حرارت اتاق را بالا برده و بعد از میزان آن کاستند .

 

نوشته شده توسط موسسه پرورش ذهن فرزام

 

شکل نشستن و نظام کاری را کارکنان را تغییر دادند .اما در تمامی مراحل بازدهی افزایش یافت !این نتیجه باعث تعجب پژوهشگران گشته بود !!!

 

آنها موضوع را باجمعی از مشاوران و متخصصان در میان گذاشتند .

مشاوران این مسئله را این گونه برای پژوهش گران تشریح کردند که این کارکنان قبلا هرگز مورد وجه قرار نگرفتند بلکه ققط یک کارگر ساده کارخانه به حساب می آمدند .

وقتی به عنوان مهمترین افراد یک پروژه برای یک تجربه انتخاب شدند میزان عزت نفس و احترام به خود در آنها افزایش یافته و نسبت خود احساس بهتری پیدا کرده و خود را اشخاص مهمی دانستند در نتیجه کارشان را بهتر از هر زمان دیگر انجام دادند .

هر تغییری که در شرایط کاری ایجاد شد این نکته را برای آنها خاطره نشان کردکه آنها برای این تحقیق به عنوان یک گروه ویژه انتخاب شده اند .

در این شرایط بهتر و بیشتر کار می کردند و بهره وری افزایش یافت .

نتایج این بررسی باعث تحولی بزرگ در نحوه ی کار و مدیریت این کارخانه شد .

کشف این عوامل روانی تولید بود که پژوهشگران سرشناسی نظیر :مازلو .مک گرگور .هرز برگ .دروکو و... در زمینه ی مدیریت موفق کرد .

امروزه هزاران متخصص دنیا وقت خود را صرف عوامل روانی می کنند که به افزایش بهره وری و بازدهی در هر شرایط کاری کمک می کند .

 

منبع کتاب :قدرت دقت و توجه از برایان تریسی

در صورت نیاز مرکز پژوهشی پرورش ذهن فرزام با ارایه پک دقت و تمرکز، برگزاری کلاس های خصوصی در منزل شما یا در مرکز می تواند مهارت دقت و تمرکز را در کودک شما افزایش دهد