حل مساله در کودکان و نوجوانان

حل مساله یک نوع تفکر کاربردی است و می توان آن را با دو نوع دیگر تفکر یعنی تفکر خلاق (واگرا) و تفکر انتقادی (تحلیلی) مقایسه کرد. این سه نوع تفکر رابطه ی درونی نزدیکی با یکدیگر دارند. تفکر خلاق و تفکر انتقادی در اصل صورت های مختلف تفکر پژوهشی هستند که ممکن است به دو صورت «پژوهش برای پژوهش» یا «پژوهش به منظور کاربرد در حل مساله» انجام شوند. توانایی کودک در به کارگیری تفکر برای حل مساله ها، کلید موفقیت در زندگی او خواهد بود. منافع زودرس بسیاری نیز وجود دارد که در گرو این هستند تا کودکان را مساله گشا تربیت کنیم. فعالیت های ناظر به حل مساله باعث تحریک و توسعه ی مهارت های مربوط به تفکر و استدلال می شود. این فعالیت ها دانش کودک درباره ی ارتباط ها و امور واقع را متناسب کرده، آن را کاربردی می کنند. کسب نتیجه های خوب به پرورش اعتماد به نفس و قابلیت های کودک کمک می کند و نگرش «من خودم به تنهایی می توانم این مساله را مورد بررسی قرار دهم» را در او به وجود می آورد. این فعالیت ها فرصت هایی را هم برای کودکان ایجاد می کنند تا ایده های خود را با دیگران در میان بگذارند و همکاری ثمربخش با دیگران، یا به عبارت دیگر رویکرد «بیا با هم این مساله را حل کنیم» را فرا گیرند. برای بررسی این که آیا کودک یا نوجوان یک فرایند علمی یا مفهوم اصلی یکی از حوزه های دانش را درک کرده است، هیچ روشی بهتر از این نیست که ببینیم آیا او می تواند از آن آموخته ها در حل مساله استفاده کند یا خیر. از طریق به کار گرفتن مهارت ها و دانسته ها توسط کودک، یک بازخورد حاصل می شود. کار کردن بر روی مساله های عمومی و متعارف می تواند راهی باشد برای این که سوار بر قایق شده، تجربه های مختلف را که چون جزیره هایی پراکنده و غیر مرتبط هستند، به هم مرتبط کنیم و از این طریق شبکه ی تفکر را توسعه دهیم.     

شما می توانید برای درمان اختلال کمبود توجه-بیش فعالی کودکتان به موسسه پرورش ذهن فرزام با مدیریت دکتر زهرا امیر آتشانی به شعبه های زیر مراجعه کنید.

شعبه 1: تهران بزرگراه رسالت بین صیاد شیرازی و استاد حسن بنای جنوبی پلاک 1152 واحد 3 تلفن:22302095-22302092

شعبه 2:تهران خیابان ولیعصر بالاتر از میرداماد نبش کوچه یزدان پناه برج پیروز پلاک 2539 واحد 903 تلفن: 22275312