مراحل رشد تکامل خلاقیت

مراحل مختلف رشد و تکامل خلاقیت در بازی مدرسه، فعالیت های تفریحی و مشاغل تجلی می کند، مطالعات روانشناسان درباره ی خلاقیت نشان داده اند که رشد نیز همانند سایر جنبه های انسان از الگویی پیروی می کند. به نظر ایشان خلاقیت در اوایل زندگی و ابتدا در بازی کودک ظاهر می شود . به تدریج در جنبه های دیگر زندگی از قبیل کار مدرسه، فعالیت های تفریحی و مشاغل تجلی می کند. ابتکارات با تولیدات خلاق، در طول سال های سی و چهل به اوج می رسند. بعد از آن فراست پیدا می شود و یا کاهش می یابد. ((اریکسون)) میانسالی را سن بحران نامیده است که در آن تولید تمایل به خلق و به وجود آمدن یا رکود حکم فرما خواهد شد. به عقیده ی روانشناسان عوامل محیطی از قبیل فقر بهداشتی، اوضاع و احوال خانوادگی، فشارهای مالی و نبودن وقت آزاد در به اوج رسیدن خلاقیت موثرند و شواهدی دال بر کاهش آن به سبب محدویت های موروثی وجود ندارد. عواملی که رشد خلاقیت را تسریع می کنند عبارتند از:

1- وقت: کودکان برای خلاق شدن وقت زیاد لازم دارند تا با افکار و مفاهیم درگیر شوند و با آن ها بازی کنند و آن ها را به اشکال نو و ابتکاری درآورند. گاهی کودکی ساعت های متوالی در تنهایی با یک طناب و یا یک قطعه چوب صحبت می کند و آن را در جاهای مختلف به کار می گیرد و با آن بازی می کند.

2- خلوت و تنهایی: خلاقیت مستلزم دور بودن از فشار اجتماعی است. به بیان دیگر فرآیند خلاقیت، در تنهایی نتیجه بخش خواهد بود. احساس خجالت و کم رویی مانع اظهار کلمات خلاق و جملات آفریده شده توسط کودک می شود. لذا او خلوت را برای خویش می گزیند و از این خلوت و تنهایی لذت می برد.

3- ترغیب و تشویق: کودکان برای خلاقیت و خلاق بار آمدن به تشویق و ترغیب نیاز دارند و انتقاد مانع خلاقیت ایشان می شود.

4- مواد: بدیهی است وجود مواد گوناگون مانند: کاغذ، خمیرو ... برای تحریک خلاقیت در کودک ضرورت دارد و چه بسا یک تکه خمیر یا چند تکه سنگ و چوب، از بسیاری از اسباب بازی گران قیمت، کاراتر باشد.

5- محیط محرک: محیط خانه و مدرسه باید با تشویق و راهنمایی کودکان در کاربرد مواد و اشیاء خلاقیت آن ها را برانگیزد.

6- روابط غیرانحصاری والدین – کودکان: والدین که نه حامی افراطی و نه انحصارگر افراطی فرزند خود هستند، طبعا او را به استقلال و اتکا به خود تشویق خواهند کرد و این صفت تاثیر بیشتری در خلاقیت دارد.

7- روش های پرورش کودک: روش پرورش آزادمنشانه و آسانگر خلاقیت کودکان را در خانه و مدرسه تسریع می کند، در صورتی که سخت گیری از آن جلوگیری می کند.

8- فرصت کسب معلومات: خلاقیت در خلاء انجام نمی گیرد، بلکه مستلزم کسب معلومات است که زیربنای خلاقیت به شمار می رود.

شما می توانید برای درمان اختلال کمبود توجه-بیش فعالی کودکتان به موسسه پرورش ذهن فرزام با مدیریت دکتر زهرا امیر آتشانی به شعبه های زیر مراجعه کنید.

شعبه 1: تهران بزرگراه رسالت بین صیاد شیرازی و استاد حسن بنای جنوبی پلاک 1152 واحد 3 تلفن:22302095-22302092

شعبه 2:تهران خیابان ولیعصر بالاتر از میرداماد نبش کوچه یزدان پناه برج پیروز پلاک 2539 واحد 903 تلفن: 22275312