لکنت زبان در کودکان

لکنت زبان یا گرفتگی زبان تنها نشانه ای ظاهری و مرضی از وجود مشکلی است که کودک با آن مواجه می باشد. ظاهرا چنین به نظر می رسد که لکنت زبان یک اختلال در کنش اجرایی یا بیانی زبان است، اما در واقع، کانون اصلی این اختلال در کنش نظم دهندگی زبان ، قرار دارد. به سخن دیگر، فردی که دارای لکنت زبان است به سختی می تواند تفکر خود را در قالب کلمات گفتاری بگنجاند و به آنها نظم بدهد تا بتواند به راحتی آنها را بیان کند. در حالی که، در بیان متون منظم و موزون مانند اشعار چنین مشکلی وجود ندارد.

نوشته شده توسط موسسه پرورش ذهن فرزام

انواع لکنت زبان

1- لکنت زبان کلونیک

2- لکنت زبان تونیک

3- مکرر گویی صرف یا تکرار صرف

درمان لکنت زبان

با توجه به ویژگی های روانی اغلب افراد لکنتی باید به تقویت شخصیت و خود پندارنده ی آنان از طریق رها ساختن هراسها، تردید ها، و اضطرابهای درونی آنان پرداخته شود. بازی درمانی، نقاشی درمانی، قصه درمانی برای کودکان، موسیقی درمانی و انشا درمانی برای نوجوانان و بزرگترها و نیز ساده شده ی آنها برای کودکان توصیه می شود. در استفاده از این برنامه ها پذیرفتن فرد همان گونه که هست، اهمیت دادن به آنچه او انجام می دهد، ایجاد احساس امنیت در او، ایجاد احساس آزادی و رهایی از قید و بندهای بی مورد موجود، ایجاد احساس رهبری در او، ایجاد ارتباط مناسب همراه با احترام متقابل با او، محور اساسی  این دست از برنامه ها  را تشکیل می دهد

نوشته شده توسط موسسه پرورش ذهن فرزام.

نکاتی که در ارتباط با فرد لکنتی باید به خاطر داشت:

1-  برخوردی کاملا آرام، صمیمی و عادی با او داشته باشید.

2-  با صبر و حوصله به صحبتهای او گوش کنید.

3-  هرگز از نحوه ی صحبت کردن او تقلید نکنید.

4-  مراقب باشید تا او با بینی هوا را وارد ریه کند و از دهان خارج کند ( تمرینات تنفسی مناسب )

5-  به او آموزش دهید که شمرده و آرام صحبت کند و مراقب وضعیت تنفسی خود باشد.

6-  از او بخواهید که با آرامش کامل در مقابل آینه با خودش یا شما صحبت کند.

7-  برای اصلاح تکلم فرد لکنتی از کلمات و جملات ساده شروع کنید و پس از آن بر میزان دشواری آن بیفزایید.

8-  او را به صحبت در جمع تشویق کنید، بهتر است از جمع کودکان یا افراد کوچکتر در ابتدا استفاده کنید و پس از آن، از او بخواهید تا در شرایط پیچیده تر نیز صحبت کند. برای مثال، از فردی که با عجله سر کار می رود، آدرسی را بپرسد.

9-  به او آموزش دهید که قبل از صحبت کردن به مطالبی که می خواهد بیان کند، بیندیشد و آنها را در ذهن خود نظم دهد و پس از آن ، مطالب را به زبان آورد.

10-  هیچ گاه بخاطر مشکل او اظهار تاسف نکنید و همواره مشوق اودر صحبت کردن و اظهار نظر نمودن درباره ی پدیده ها و امور مختلف زندگی باشید.

11-  با دادن مسولیت هایی که از عهده ی آنها بر می اید و مایل است آنها را انجام دهد، اعتماد بنفس او را تقویت کنید.

12-  حس مشارکت اجتماعی و گروهی را در او افزایش دهید و موجبات ارتباط با دیگران را فراهم سازید.

مرکز پرورش ذهن فرزام افتخار دارد در حوزه های افزایش دقت و تمرکز و پرورش ذهن به خانواده ها  و افراد خواهان ارتقاء یادگیری خدمات ارائه دهد.

با ما تماس بگیرید:

مرکز رسالت 22302092

  مرکز جردن 22275327

.