کابوس در کودکان

کابوس ها، رویاهای ترسناکی هستند که شخص را بیدار کرده و ترس و اضطراب عمیقی در او ایجاد می کنند. کابوس ها ظاهرأ استرس های طول روز را منعکس می کنند.

پیش دبستانی ها بیشتر موجودات خیالی ترسناک و مصدومیت خود یا مصدومیت دیگران و حیوانات را خواب می بینند. کودکان بزرگسال تر بیشتر خواب بچه دزدی و بعضی مواقع موجودات خیالی و مصدومیت خود و دیگران را می بینند.

کابوس دیدن در کودکان پدیده ی شایعی است که در پیش دبستانی ها و نوجوانان شایع است. بررسی ها نشان داده که کودکان بیشتر نزدیک صبح کابوس می بینند.

بررسی محققان نشان داد 68 درصد کودکان4 تا 6 ساله، 96 درصد کودکان 7 تا 9 ساله و 76 درصد کودکان10 تا 12 ساله، خواب های ترساک می دیدند.

دلایل بروز کابوس در کودکان

عوامل زیادی باعث ایجاد کابوس در کودکان می شود. مهم ترین عوامل عبارتند از:

 • خیال پردازی های کودکان
 • ترس کودک به ویژه از تاریکی
 • مشاهده برنامه ها و فیلم های ترسناک
 • استرس ها و نگرانی ها
 • تب و بیماری
 • قرار گرفتن کودک در محیط های اضطراب آور مثل خانه ای که اغلب والدین با هم مشاجره و دعوا می کنند.

درمان کابوس های کودکان

 • اگر کودکان به علت دیدن کابوس از خواب پرید، کنار او رفته و او را در آغوش بگیرید و مدتی را کنار فرزندتان برای آرامش دادن به او بمانید و به او اطمینان دهید که چیزی نشده و فقط خواب دیده است. بهتر است با کودک اتاق را وارسی کنید و به او نشان دهید که در جای امنی هستید.
 • از کودک بخواهید کابوس خود را شرح دهد.
 • در اتاق کودک چراغ خواب روشن باشد تا ببیند هیچ خبری نیست.
  • کودکان را از دیدن برنامه ها و فیلم های ترسناک منع کنید.
  • گفت و گو کردن با کودک در مورد نگرانی ها و ترس هایش، در طول روز به کودک کمک می کند.
  • از کودک بخواهیم کابوس خود را به صورت نمایش اجرا کند و در این نمایش بر چیزی که ازاو می ترسد پیروز شود. این کار را چندین بار انجام دهد.

  در صورت تداوم کابوس های شبانه در کودک، لازم است این موضوع توسط کادر روانشناسان مجرب پرورش ذهن فرزام بررسی شود.