آیا می دانید با افزایش فعالیت های فیزیکی در کنار تکالیف شناختی (مشابه تکالیف مرکز آموزش پرورش ذهن فرزام) می توان حافظه کودکان و بزرگسالان را بهبود بخشید؟

نوشته شده توسط موسسه پرورش ذهن فرزام

 بهبود حافظه جاری در توانبخشی شناختی مبتنی بر حرکت تایید کرد که با فعالیت های فیزیکی با شدت متوسط یا پایین می توان نمرات حافظه بزرگسالان مسن تر را افزایش داد.فعالیت حرکتی منظم در پسران مبتلا به اختلال کمبود توجه/فزون کنشی منجر به عملکرد بهتر در حافظه جاری و سرعت پردازش در آن ها می شود. در مطالعه با افراد میانسال (40 تا56 سال) انجام شد نتایج حاکی از آن بود که آموزش فعالیت های جسمانی (دوچرخه سواری مقاومتی و حرکات کششی و هماهنگ سازی)به مدت 6ماه منجر به پیشرفت معناداری در کار کردهای حافظه ای ابن بزرگسالان شد. از سوی دیگر در پژوهشی که انجام شد مشاهده گردید که ورزش های آیروبیک بعد از 6 هفته بر روی جوانان 17تا 29 سال منجر به افزایش معنادار حافظه دیداری-فضایی کوتاه مدت آن ها گردید. حرکت و تمرینات جسمانی همچون یک نوع ریتالین طبیعی و داروی محرک روانگردان منجر به بازجذب مجدد سروتنین دوپامین و افزایش جریان خون در قشر پیشانی مغز کودکان مبتلا به اختلال نقض توجه /فزون کنشی می شود. از این طریق به کودک کمک می کند تا آرام تر و هوشیارتر عمل کند و موجب کم شدن رفتارهای برانگیختگی در کودک می گردد در حالی که داروهای روان محرک در نرون های درگیر در این اختلال هیچ نوع تغییرات ساختاری با دوامی به وجود نمی آورند و اثرات آن ها کوتاه مدت و مقطعی می باشد. فعالیت های جسمانی ممکن است با تحریک فرآیندهایی که انعطاف پذیری عصبی را تسهیل میکنند موجب ارتقاء توانمندی فرد برای پاسخ گویی به خواسته های جدید و تطابق های رفتاری شوند. به نظر می رسد که ورزش می تواند تاثیر به سزایی بر روی فرآیند های سیستم عصبی که در نتیجه ی مداومت فعالیت های جسمانی تغییراتی در آن ها حاصل می شود داشته باشند. بنابراین افزایش جسمانی در حین انجام حرکات ورزشی منجر به افزایش احتمال انعطاف پذیری عصبی در مغز می شود.

در پژوهش حاضر با هدف بهبود کارکردهای اجرایی در کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه/فزون کنشی به نتایج چشمگیری دال بر تاثیر استفاده از تکالیف شناختی همزمان با فعالیت ها ورزشی دست یافته ایم که موجب افزایش توانایی های حافظه جاری در این کودکان بوده است. در مطالعه آموزش ورزش های جسمانی و تکالیف شناختی را با هم ترکیب نمودند و تاثیرات آن را بر روب کارکردهای حافظه قضایی بزرگسالان مورد آزمایش قرار دادند. نتایج حاکی از اثر بخشی  ترکیب فعالیت جسمانی و شناختی بر کارکرد حافظه فضایی این افراد بوده است. پژوهش حاضر بر بهره گرفتن از ترکیب تکالیف شناختی بر حرکات ورزشی تاثیر آن را بر حافظه جاری کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه/فزون کنشی بررسی کرده است. با در نظر داشتن نقش اساسی و مهم هیپو کامپ در یادگیری فضایی و حافظه مطالعات نشان داده اند حیواناتی که دویدن روی نوار گردان موجب افزایش نرون زایی در آن ها می گردد در تکالیف یادگیری فضایی نیز پیشرفت چشمگیری داشته و همچنین حافظه مفهومی (تحکیم خاطرات زمینه ای) بهتری را از خود نشان داده اند. فعالیت های فیزیکی و ورزشی با تغییر ساختارهای مغز موجب افزایش میزان پیدایش عصبی در هیپو کامپ می شوند که نقش اساسی در یادگیری فضایی و حافظه دارد . از آنجا که مدار عصبی رشد نیافته در کودکان آسان تر از افراد بالغ تحت تاثیر فعالیت های ورزشی قرار می گیرند توانستیم در کنار انجام تمرینات ورزشی با ارائه تکالیف شناختی با موضوعیت افزایش حافظه جاری میزان تاثیر پیدایش عصبی در هیپو کامپ  کودکان مبتلا به کمبود توجه/فزون کنشی را افزایش داده و شاهد بهبود اثر بخشی بر کارکرد های اجرایی این کودکان باشیم.

در صورت نیاز مرکز پژوهشی پرورش ذهن فرزام با ارایه پک دقت و تمرکز، برگزاری کلاس های خصوصی در منزل شما یا در مرکز می تواند مهارت دقت و تمرکز را در کودک شما افزایش دهد.