• فعالیت های حرکتی برای افزایش هماهنگی عضلات و ارتقای دقت و تمرکز

        دسته چهارم: فعالیت هایی در زمینه ی آگاهی و تصویر بدنی

        منظور از این فعالیت ها کمک به ایجاد تصاویر صحیح از مکان و عملکرد اعضای بدن است.

 1. اشاره کردن به اعضای بدن. دانش آموزان با نام بردن از اعضای گوناگون مثل بینی، بازوی راست، قوزک چپ و غیره به آن عضو اشاره می کنند. این کار با چشم بسته دشوارتر است. افزون بر این می توان پس از دراز کشیدن دانش آموز روی زمین از او خواست که اعضای گوناگون بدن خود را لمس کند. این فعالیت چنانچه طی الگویی آهنگین له طور مثال، با استفده از میزانه شمار(مترونوم) انجام شود، دشوارتر است.
 2. آدم مصنوعی. با مقوا آدمی مصنوعی ساخته می شود که اعضای بدنش با چسب و بست طوری به هم وصل شده است که در جهت های مختلف می توان به حرکتشان در آورد. دانش آموزان طبق درخواستی که از آن ها می شود اعضای گوناگون آدم مصنوعی را حرکت می دهند و جهت حرکات بدن خود را با آن هماهنگ می کنند.
 3. بازی «سیمون می‌گه». این بازی با چشم های باز یا بسته صورت می گیرد (سیمون می‌گه پای راست بالا و...).
 4. پازل. پازل هایی از مردم، حیوانات، اشیا و جز آن را می توان برای نشان دادن حالت های کنشی بدن برید.
 5. چی جاافتاده؟ از تصاویری استفاده می شود که اعضایی از بدن آن در جای خود نیست. دانش آموزان یا می گویند چی جاافتاده یا عضو جاافتاده را نقاشی می کنند.
 6. نقاشی به اندازه واقعی و طبیعی. دانش آموزان روی ورقه های بزرگ کاغذ دراز می کشند و معلم دور آنها را خط می کشد. دانش آموزان با اضافه کردن جزئیات صورت و بدن و رنگ کردن لباس‌ها آن را تکمیل می کنند.
 7. آگاهی از اجزای بدن از طریق لمس کردن. چشم های دانش آموز بسته است. به اعضای گوناگون بدن او دست زده می شود و از او سوال می شود که کدام قسمت از بدن لمس شد.
 8. بازی ها. بازی هایی نظیر «ورق بازی»، «تقلید ادا و اطوار» و «آیا تا کنون یک زن جوان دیده‌ای؟» به رشد مفاهیم چپ، راست و تصویر بدن کمک می کند.
 9. نمایش صامت. دانش آموزان با اجرای نمایش صامت در نقش فردی با حرفه ای خاص مثلا راننده‌ای را که اتوبوس می راند، پلیسی را که عبور و مرور وسایل نقلیه را کنترل می کند، پستچی یا آشپزی را نشان می دهند.
 10. اجرای دستورها. به دانش آموزان گفته می شود که دست چپ را روی گوش راست و دست راست را روی شانه چپ بگذارد. درخواست بعدی ممکن است گذاشتن دست راست جلو دست چپ یا چرخیدن به راست، راه رفتن با جفت پا و چرخیدن به چپ باشد.
 11. چرخنده. ردیف هایی از دایره های رنگی روی زمین، پارچه ای مشمعی یا ورقه ای پلاستیکی آماده کنید. با ساختن کارت های دستورالعمل و دادن آن به دانش آموز از او بخواهید پای چپ را روی دایره سبز و پای راست را روی دایره قرمز قرار دهد و.....
 12. تخمین. دانش آموزان تعداد قدم هایی را که باید بردارند تا به هدفی برسند، تخمین می زنند.
 13. فعالیت هایی در آب. انجام دادن حرکت هایی در استخر یا دریاچه امکان رها شدن از نیروی جاذبه ی زمین را فراهم می کند. یادگیری برخی فعالیت ها در آب آسان تر است، زیرا آب امکان کنترل بیشتری را فراهم می آورد و فعالیت ها را می توان با سرعت کمتری انجام داد. افزون بر این شنا فعالیتی عالی برای تقویت عملکرد حرکتی عمومی است.

  شما می توانید برای درمان اختلال کمبود توجه-بیش فعالی کودکتان به موسسه پرورش ذهن فرزام با مدیریت دکتر زهرا امیر آتشانی به شعبه های زیر مراجعه کنید:

  شعبه 1: تهران بزرگراه رسالت بین صیاد شیرازی و استاد حسن بنای جنوبی پلاک 1152 واحد 3 تلفن:22302095-22302092

  شعبه 2:تهران خیابان ولیعصر بالاتر از میرداماد نبش کوچه یزدان پناه برج پیروز پلاک 2539 واحد 903 تلفن: 22275312