• فعالیت های حرکتی برای افزایش هماهنگی عضلات و ارتقای دقت و تمرکز

دسته دوم: فعالیت های پرتاب کردن و گرفتن

  1. پرتاب کردن. از بادکنک، اسفنج مرطوب، بالشتک نرم، توپ های پنبه ای یا پشمی و توپ لاستیکی در اندازه های مختلف می توان برای پرتاب اشیا به طرف نشانه ها، معلم یا افراد دیگر سود جست.
  2. گرفتن. کسب مهارت در گرفتن مشکل تر از پرتاپ کردن است. برای تمرین گرفتن دانش آموز می‌تواند اشیای فوق، را که معلم یا دانش آموزان دیگر به سویش پرتاب می کند، بگیرد.
  3. توپ بازی. انواع بازی های با توپ به رشد هماهنگی حرکتی کمک می کند. والیبال با بادکنک، بازی های همراه با غلتاندن توپ، توپ زدن روی زمین و توپ زدن روی دیوار نمونه هایی از این بازی هاست.
  4. بازی با تیوپ. از تویی لاستیک های کهنه می توان برای بازی های غلتاندن و گرفتن استفاده کرد.
  5. توپ پارچه ای. اگر برای دانش آموزان پرتاب کردن و گرفتن توپ لاستیکی خیلی دشوار باشد، می توان از توپ پارچه ای استفاده کرد. توپ های پارچه ای را می توان با استفاده از تکه های لباس یا لباس های زیر و جوراب های نایلونی غیر قابل استفاده درست کرد.