خانواده و خلاقیت

نوشته شده توسط موسسه پرورش ذهن فرزام :

در تحقیقات متعددی ثابت شده است ظهور خلاقیت با موقعیت خانوادگی ارتباط نزدیکی دارد .متخصصان معتقدند میزان خلاقیت را می توان با ایجاد محیط مناسب خانوادگی افزایش داد .

باتوجه به اینکه دوران کودکی حساسترین مرحله در رشد خلاقیت است ...خانواده به عنوان بنیادی ترین عنصر در شکل گیری خلاقیت میباشد.

آلبرت و رانکو(1987)  راجع به تاثیر خانواده بر خلاقیت کودکان تحقیقات وسیعی کرده اند .آنها دریافتند بچه ها و بزرگسالانی که در ریاضیات و علوم سرآمد بوده اند و از نبوغ برخوردارند ...زمینه های خانوادگی متفاوتی نسبت به سایر افراد داشته اند .

مک کینون( 1962)  متعقد است رعایت این نکته ها از طرف والدین باعث می شود کودک در آینده فرد خلاقی گردد:

+احترام زیاد

+آزادی عمل برای اکتشاف جهان اطراف

+آزادی برای تصمیم گیری

+استقلال عمل

+عدم وابستگی زیاد بین کودک والدین

+عدم نگرانی والدین به خاطر کودک

+محیط فامیلی وسیع چنان که کودک ملزم نباشد تنها خود را با شخصیت پدر و مادر تطبیق دهد و همانند سازی کنند.

نوشته شده توسط موسسه پرورش ذهن فرزام

 

دو جنبه اساسی در خانواده هایی که فرزندانی خلاق دارند وجود یک ارتباط مثبت بدون وابستگی زیاد بین کودک و والدین و وجود یک جو آزاد و غیر مستبدانه است .طبیعی است که روش های سلطه جویی والدین منجر به دنباله روی و هماهنگی در کودکان می شود که مانع هر گونه ابتکار و خلاقیت است .

 

 تحقیقات گتلزلز و جکسون (1962)  این نکته را تاکید کرده است نتیجه مطالعات دلالت براین دارد که والدین کودکان خلاق در روش های تربیتشان بندرت از استبداد و محدودیت انضباطی استفاده می کردند .

این کودکان از آزادی بیشتری در رفتار و تصمیم گیری برخوردار بودند ...در حالی که کودکان  کمتر خلاق  دارای خانواده منظم و سنتی بیش از حد تمیز بودند .

مادرانی که از فرزندانشان بیشتر مراقبت می کردند فرزندان کمتر خلاقی داشتد .

مراقبت زیاد والدین از کودک موجب می شود که او هرگز فرصت تجربه کردن و آموختن را نداشته باشد ...در حالی که خلاقیت و ریسک کردن توام با یکدیگرند زیرا اگر شخصی همواره محتاطانه راه روشن را انتخاب کند ...هرگز نمی تواند دست به کار تازه ای بزند .

 

در صورت نیاز مرکز پژوهشی پرورش ذهن فرزام با ارایه پک دقت و تمرکز، برگزاری کلاس های خصوصی در منزل شما یا در مرکز می تواند مهارت دقت و تمرکز را در کودک شما افزایش دهد