تعریف اضطراب امتحان

اضطراب امتحان نوعی خود مشغولی ذهنی است که با خود پنداره ضعیف و تردید فرد درباره ی توانایی های خود مشخص می شود و غالبا با شناخت منفی، عدم تمرکز حواس، واکنشهای جسمانی نامطلوب و افت تحصیلی همراه است. به عبارت دیگر وقتی که فرد درباره ی کارایی و توانایی ذهنی خود در موقعیت امتحان، دچار نگرانی و تشویش شود، بطوریکه این احساس موجب کاهش و افت عملکرد واقعی او گردد، می گوییم دچار اضطراب امتحان شده است.

علتهای اضطراب امتحان:

عوامل زیر باعث اضطراب امتحان در فرد می باشد.

1- سخت گیریهای بیش از حد

2- ترس و تهدید

3- عدم آمادگی

4- رقابت

5- والدین مضطرب

6- مقایسه کردن

7- بیش از حد مهم جلوه دادن بعضی از درس ها

8- پاداش نامناسب

9- تفکر منفی

10- بیماری ها

11- عدم تمرکز

12- مقررات در جلسه امتحان

13- انتظار بیش از حد از خود

راهکارهای کاهش اضطراب امتحان:

1- به فرزندمان یادآوری کنیم همواره به خدا توکل و هر کاری را با نام او شروع کند، زیرا یاد خدا آرامش دهنده ی دلهای مضطرب است.

2- بر توانایی های فرزندمان تاکید کنیم تا اعتماد به نفس او تقویت شود.

3- انتظارات خود را با توانایی های فرزندمان هماهنگ کنیم و از او توقع بیش از حد نداشته باشیم.

4- تلاشهای فرزندمان برای کسب موفقیت های هر چند کوچک را قدر بدانیم و او را تشویق کنیم.

5- عملکرد فرزندمان را با خودش مقایسه کنیم، در صورت پیشرفت او را تشویق کنیم و در غیر این صورت در صدد علت یابی و رفع آن باشیم.

6- امتحان جزیی از فرایند آموزش است. آن را عملکرد طبیعی و معمولی آموزش بدانیم و از حساسیت بی مورد نسبت به آن بپرهیزیم.

7- شرایط فیزیکی و عاطفی مناسبی را در ایام امتحانات برای فرزندمان فراهم کنیم.

8- از ابتدای سال تحصیلی فرزندمان را با نحوه ی برنامه ریزی درسی، روش صحیح مطالعه و مرور درس ها آشنا نماییم تا هنگام امتحان از انباشته شدن مطالب درسی و اضطراب امتحان بکاهیم.

9- به فرزندمان اطمینان خاطر بدهیم که در کنار او خواهیم بود و اگر مشکلی داشت او را یاری خواهیم کرد. از بکار بردن عباراتی مانند: به من ربطی ندارد، مشکل خودت است، از نوع درس خواندن تو خسته شدم و ... خودداری کنیم.

10- به فرزندمان یادآور شویم که تمامی تلاش خود را صرف یادگیری درسها نماید نه کسب نمره، زیرا کسانی که فقط برای بدست آوردن نمره درس می خوانند مطالب درسی را زودتر فراموش می کنند.

11- با فرزندمان به گونه ای رفتار کنیم که او بتواند عقاید و نگرانی های خود را درباره امتحان آشکارا بیان کند.

12- آخرین وضعیت درسی فرزندمان را از معلم یا معلم هایش جویا شویم تا بهتر بتوانیم به او کمک کنیم.

13- از غیبت کردن فرزندمان در ایام و نزدیکی امتحانات حتی الامکان جلوگیری کنیم، زیرا در این دوران درس ها دوره می شوند و فرزندمان می تواند اشکالات احتمالی خود را از معلم بپرسد و آن ها را برطرف کند.

14- در ایام امتحان فضای خانواده را شاد و آرام نگه داریم و از مشاجره و برخوردهای لفظی بخصوص با فرزندانمان خودداری کنیم.

15- در ایام امتحان از شرکت در جشن ها و میهمانیها و یا برگزاری میهمانی حتی الامکان خودداری کنیم.

شما می توانید برای درمان اختلال کمبود توجه-بیش فعالی کودکتان به موسسه پرورش ذهن فرزام با مدیریت دکتر زهرا امیر آتشانی به شعبه های زیر مراجعه کنید.

شعبه 1: تهران بزرگراه رسالت بین صیاد شیرازی و استاد حسن بنای جنوبی پلاک 1152 واحد 3 تلفن:22302095-22302092

شعبه 2:تهران خیابان ولیعصر بالاتر از میرداماد نبش کوچه یزدان پناه برج پیروز پلاک 2539 واحد 903 تلفن: 22275312