• فعالیت های حرکتی ظریف برای افزایش دقت و تمرکز

دسته دوم: فعالیت هایی با گچ روی تخته یا ماژیک و وایت برد

انجام دادن فعالیت هایی با گچ روی تخته به کودک کمک می کند تا برای تکالیف مداد و کاغذی آماده شود. هنگام کار با گچ روی تخته، عضلات بزرگ شانه و بازو منعطف تر از حرکت فشرده، محدود و «ریز» انگشتان به کار می افتد و تقویت می شود که غالبا به بهبود کارامدی دانش آموز در تکالیف با مداد و کاغذ منتهی می شود.

  1. نقطه چین. دانش آموز با کشیدن خط هایی با گچ نقطه های روی تخته را به هم وصل می کند. نقطه ها را می توان در حالت ها و تعداد گوناگون رسم کرد و دانش آموز باید با توجه به طرح نقطه ها را به هم وصل کند.
  2. دایره ها. دانش آموزان دایره های بزرگی را با یک دست و با دو دست، در جهت عقربه های ساعت و خلاف جهت عقربه های ساعت روی تخته می کشند و تمرین می کنند.
  3. شکل های هندسی. دانش آموز فعالیت هایی مشابه فعالیت هایی که در مورد دایره ها توصیف شد، منتها این بار با ترسیم خط (افقی، عمودی، مایل)، مثلث، مربع، مستطیل و لوزی انجام می دهد. در ابتدا دانش آموز می تواند الگوهای بریده شده ی این شکل ها را روی تخته بگذارد و با گچ دور آن را خط بکشد؛ سپس می تواند شکل ها را از روی الگوها نسخه برداری کند.
  4. حروف و اعداد. نوشتن حروف و اعداد با گچ روی تخته کودک را برای نوشتن روی کاغذ آماده می کند.

    شما می توانید برای درمان اختلال کمبود توجه-بیش فعالی کودکتان به موسسه پرورش ذهن فرزام با مدیریت دکتر زهرا امیر آتشانی به شعبه های زیر مراجعه کنید:

    شعبه 1: تهران بزرگراه رسالت بین صیاد شیرازی و استاد حسن بنای جنوبی پلاک 1152 واحد 3 تلفن:22302095-22302092

    شعبه 2:تهران خیابان ولیعصر بالاتر از میرداماد نبش کوچه یزدان پناه برج پیروز پلاک 2539 واحد 903 تلفن: 22275312