چگونه اسباب بازی انتخاب کنیم ؟

اسباب بازی بخش مهمی از زندگی هر کودک است . به راستی یک احساس فوق العاده نسبت به اسباب بازی ها وجود دارد با این حال انتخاب یک اسباب بازی چالش بزرگی است . انتخاب اسباب بازی از بین اسباب بازی و محصولات مختص کودکان بسیار سخت است. زمان خریدن اسباب بازی به عنوان هدیه ای برای کودک ، باید سن، مهارتهایش ،نیازهایش و علائق خاص وی را در نظر داشته باشیم و همواره این سوال وجود دارد که آیا کودک از این محصول استفاده مفید خواهد کرد؟ مهارتی را یاد می گیرد؟ لذت می برد؟ توانایی های او با این اسباب بازی هماهنگ است ؟

انتخاب یک اسباب بازی ارائه دهنده ی تعادل در بین فعالیت های کودک است . تنوع اسباب بازی منجر به تنوع فعالیت ها و افزایش خلاقیت و یادگیری در کودک می گردد.

اسباب بازی ها منجر به بهبود تعادل بین مهارتهای کوچک و بزرگ و هماهنگی بین فعالیت های کودک می گردد. شروع بازی با توپ و جغجغه و کم کم اضافه شدن دوچرخه ، اسکیت ، طناب و بادبادک در زندگی وی سرگرم کننده است .کودک آماده یادگیری زبان دوم و  قوانین ایمنی و فعالیت های مناسب دیگری است که شما در نظر دارید.

پژوهش ها حاکی از این است که بازی می تواند کودک را در 5 حیطه رشد دهد که عبارتند از :رشد فیزیکی ، توسعه مهارتهای اجتماعی ، رشد ذهنی ، درک طبیعی و محیط زیست وتنوع فکری و خلاقیت

مراحلی که باید در طراحی بسته بندی اسباب بازی در نظر گرفته شود:

  • مرحله اول : گشتالت، توضیح می دهد ترکیب کلی از عناصر بصری است که ادراک فرد را تحت تأثیر قرار می دهد و منجر به استفاده بینندگان می شود.
  • مرحله دوم : روان شناسی بازاریابی است که عناصری است که مفهوم ارزش و اعتماد را انتقال می دهد.
  • مرحله سوم : اصل طراحی و سبک گرافیکی است .رنگ به عنوان یکی از متغیرهای طراحی شامل تعدادی از شاخص های کنترل است ،هماهنگی رنگ گرم و سرد و شدت رنگ است .

در طراحی بسته بندی موثر بر ادراک بصری ،مسطح و محدب بودن ، پنهان و پیدا بودن محصول و سبک گرافیکی آن است .

برخی اسباب بازی ها خود به خود منجر به تحریک خلاقیت می شوند .کودک برای کشیدن نقاشی مداد رنگی ،رنگ انگشتی و یا آبرنگ را می تواند انتخاب کند .تصاویری که کودک می کشد را روی دیوار قرار دهید و بگذارید دیگران آن را تحسین کنند .صنایع دستی بسیاری برای بازی کودک ارزشمند است .

مسیر آموزش کودک در بسیاری از جهات وجود دارد .کتاب ،نوار،نرم افزار،CD ،پازل و مدیریت همه و همه بازی ها می تواند موثر باشد.

کودک به خواندن کتاب و استفاده از نرم افزارها ،نگاهی دوباره به داستان ها و بحث در مورد برنامه های تلویزیونی که می بینید نیاز دارد. اسباب بازی مناسب، در زمان مناسب می تواند تغییر بزرگی در زندگی کودک ایجاد نماید.