توصیه هایی جهت تقویت حافظه فعال کودکان دارای اختلال نقص توجه_ بیش فعالی از طریق بازی

نوشته شده توسط موسسه پرورش ذهن فرزام

تکرار جمله: ابتدا یک جمله به کودک گفته می شود مانند" من پار سال به کره ماه رفتم ستاره با خودم آوردم." سپس کودک جمله را تکرار و کلمه ای به آن اضافه می کند مانند" من پارسال به کره ماه رفتم و یک ستاره و دو سنگ با خودم آوردم." بازی با اضافه کردن لیست وسایل ادامه پیدا می کند . زمانی که افراد نتوانند جمله را کامل تکرار کنند، بازی تمام می شود.

بازی شطرنج: شطرنج بازی کردن به رشد حافظه فعال کودکان بسیار کمک می کند. آن ها باید همه اطلاعات را در ذهن خود نگه دارند تا تصویر کاملی از موقعیت بازی داشته باشند و بعد بر اساس آن حرکت مناسب را انجام دهند.

بازی کمکم کن: در این بازی به کودک می گویید که نیاز به کمک دارید.از کودک می خواهید مثلا سه وسیله را از فروشگاه برایتان بخرد. کودک باید بتواند این وسایل رابه خاطر بسپارد. به تدریج تعداد وسایل را افزایش دهید.

کارت های برعکس: 12 کارت را برعکس بگذارید. کارت ها دو به دو مثل هم هستند. کودک باید کارت های مثل هم را پیدا کند . اگر دو کارتی که کودک انتخاب می کند مثل هم نباشند هر دو برگردانده می شوند. ابتدا با 12 کارت شروع کنید و در مراحل سخت تر 18 و بعد 24 کارت قرار دهید.

نوشته شده توسط موسسه پرورش ذهن فرزام

بازی دستورها: والدین چند دستور به کودک می گویند واو باید آن ها را به خاطربسپارد و بعد از اتمام دستور انجام دهد: مثل دست بزن، توپ را پرت کن، بدنت رو تکان بده و بچرخ. بعد از این که کودک صحیح انجام داد، نوبت والدین است.

بازی بلز: کودک باید نگاه کند که مادر روی چه رنگ هایی می زند، سپس مشابه مادر به روی رنگ های مختلف بلز بزند. سپس بر عکس رنگ هایی که مادر زده را روی بلز بزند.

بازی پیدا کردن دزد: به کودک تصویر یک دزد نشان داده می شود که پلیس دنبال اوست و او فقط می تواند دزد را شناسایی کند. دسته ای از کارت هایی که عکس اجزاء صورت دارد جلوی کودک قرار می دهید (چند عکس بینی، چند عکس چشم و...) تا بعد از دیدن تصویر دزد، اجزای صورت او را پیدا کند و وی را به پلیس تحویل دهد.

بازی بستنی فروش : عروسک ها می آیند و می گویند که بستنی های چه رنگی می خواهند و کودک با پنبه های رنگی برای آن ها بستنی درست می کند. بازی با دستورات دو تایی شروع می شود.

 

کودک- حافظه  فعال- بازی- بیش فعالی

مرکز پرورش ذهن فرزام افتخار دارد در حوزه های افزایش دقت و تمرکز و پرورش ذهن به خانواده ها  و افراد خواهان ارتقاء یادگیری خدمات ارائه دهد.

با ما تماس بگیرید:

مرکز رسالت 22302092

  مرکز جردن 22275327