عادت های شما سرنوشت شما را رقم می زنند

 

نوشته شده توسط موسسه پرورش ذهن فرزام :

به طور معمول انجام هر کاری با عادت های شما در ارتباط است . نویسنده کتاب معتقد است که 95 درصد کار شما را عادت های شما مشخص می کند .

از هنگامی که صبح از خواب بیدار می شوید تا زمانی که شب به رخت خواب می روید . عادت های شما حرف هایی که می زنید کارهایی که می کنید و شیوه و اکنش شما را کنترل و دیکته می کنند.

انسان های موفق و شاد از عادت های خوب بهره منداند که بر فضای زندگی و ان ها تاثیر مطلوب می گذارد .

اشخاص ناموفق و ناراضی از عادت هایی برخوردارند که مانع از پیشرفت آنها می شود .

 

خوشبختانه همه ی عادت ها اموختنی هستند . می توانید هر هدفی را که مطلوب ارزیابی می کنید بیاموزید .می توانید با کمی تلاش به عادت های جدید و مطلوب برسید .

می توان گفت که عادت واکنش خود به خود یا شرطی شدن به یک محرک است .

عادت خوب یا بد کاری است که به طور طبیعی به سادگی انجام می دهید و نیازی به فکر یا تلاش برای آن ندارید وقتی عادت ها آموخته  می شوند .

قدرت محرکه ای از خود ایجاد می کنند و واکنش های شما را به حوادث دنیایتان کنترل می نمایند. عادت زمانی شکل می گیرد که دیگر از بین نمی رود .تنها می توان جای ان را با یک عدت جدیدتر و بهتر عوض کرد .

ما ابتدا عادتهایمان را شکل می دهیم سپس این عادت ها و رفتارها را مشخص می کنند .

 

((گوته ))فیلسوف آلمانی می گوید (( هر کاری قبل از آنکه آسان شود دشوار است )). بنابرین برای اجاد عادت های جدید رسیدن به اندیشه و رفتار جدید به نظم و ترتیب فراوانی احتیاج دارید .

(نوشته شده توسط موسسه پرورش ذهن فرزام )

 

اما وقتی این عادت ها را در خود ایجاد می کنید .انها به شما امکان می دهد تا بی انکه اندازه ی گذشته بکوشید تا عادت های جدید و بیشتری بیاموزید .

ایجاد عادت های خوب دشوار است ...اما می توان با عادت های خوب به راحتی زندگی کرد .عادت های بد به راحتی ایجاد می شوند. اما زندگی کردن با آنها دشوار است .

عادت های شما شکست یا موفقیت زندگی شما را مشخص می سازند .

کار شما باید این باشد که عادت های خوب را شکل دهید و از انها یهره برداری کنید.همزمان لازم است که بکوشید عادت های بد را رها کنید و خود را از پیامد های ان در امان نگه دارید .

 

فرمول بزرگ موفقیت :

فرمول مهم در فرآیند ((مرکز توجه )) از 4 بخش تشکیل می شود که عبارتند از :  ساده سازی واهرم سازی و شتاب بخشیدن و تکثیر

این فرمول کلید دیگری است به کمک ان می توانید درآمد و زمان استراحت خود را به 2 برابر افزایش دهید .

منبع :

کتاب قدرت دقت و توجه

در صورت نیاز مرکز پژوهشی پرورش ذهن فرزام با ارایه پک دقت و تمرکز، برگزاری کلاس های خصوصی در منزل شما یا در مرکز می تواند مهارت دقت و تمرکز را در کودک شما افزایش دهد